คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วม MOU Biz Club Thailand ขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 11, 2018 18:06
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม หนี่งใน 15 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บิสคลับ ประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่าย Biz Club Thailand โดยมีนาง กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs และสนับสนุนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมในกระบวนการผลิตร การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศ ได้มีโอกาสและเติบโตได้โดยผ่านการสนับสนุนและร่วมมือกันของพันธมิตร ทั้ง 15 องค์กร เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานได้มีผู้แทนจาก 15 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการคานักธุรกิจสากล, สมาคมนักธุรกิจอาเซียน, สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ, สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สมาคมการคาผูประกอบการเอสเอ็มอีไทย, สมาคมผูประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส8ไทย, สมาคมการคาเอสเอ็มอีไทย (TSME), สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม), ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, ชมรมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจไทย (BCN), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถานีโทรทัศน์ Smart SME Channel เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ด้วย โดยการเข้าร่วมลงนามฯในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงโอกาสในการต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตต่อไปอีกด้วย

#คณะบริหารธุรกิจ #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics