คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วม MOU Biz Club Thailand ขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 11, 2018 18:06
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม หนี่งใน 15 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บิสคลับ ประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่าย Biz Club Thailand โดยมีนาง กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs และสนับสนุนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมในกระบวนการผลิตร การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศ ได้มีโอกาสและเติบโตได้โดยผ่านการสนับสนุนและร่วมมือกันของพันธมิตร ทั้ง 15 องค์กร เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานได้มีผู้แทนจาก 15 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการคานักธุรกิจสากล, สมาคมนักธุรกิจอาเซียน, สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ, สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สมาคมการคาผูประกอบการเอสเอ็มอีไทย, สมาคมผูประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส8ไทย, สมาคมการคาเอสเอ็มอีไทย (TSME), สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม), ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, ชมรมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจไทย (BCN), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถานีโทรทัศน์ Smart SME Channel เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ด้วย โดยการเข้าร่วมลงนามฯในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงโอกาสในการต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตต่อไปอีกด้วย

#คณะบริหารธุรกิจ #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Latest Press Release

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

มทร.พระนคร เชิญชวนส่งบทความและงานวิจัย นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP...

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF ครั้งที่ 43 ปิดฉากอย่างสวยงาม หลังให้การต้อนรับผู้เข้าชมงาน 300,000 คน

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF ครั้งที่ 43 ซึ่งผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมมองว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้ปิดฉากไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา งานนี้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองช่วง คือระหว่างวันที่ 18-21...

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF ครั้งที่ 43 เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมบริการเหนือระดับ

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF ครั้งที่ 43 ซึ่งแบ่งระยะเวลาการจัดงานออกเป็นสองช่วงตามกลุ่มสินค้า ได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่ย่านผาโจวของเขตไห่จู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครกว่างโจว โดยช่วงแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 18-21...

Related Topics