คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วม MOU Biz Club Thailand ขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 11, 2018 18:06
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม หนี่งใน 15 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บิสคลับ ประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่าย Biz Club Thailand โดยมีนาง กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs และสนับสนุนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมในกระบวนการผลิตร การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศ ได้มีโอกาสและเติบโตได้โดยผ่านการสนับสนุนและร่วมมือกันของพันธมิตร ทั้ง 15 องค์กร เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานได้มีผู้แทนจาก 15 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการคานักธุรกิจสากล, สมาคมนักธุรกิจอาเซียน, สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ, สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สมาคมการคาผูประกอบการเอสเอ็มอีไทย, สมาคมผูประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส8ไทย, สมาคมการคาเอสเอ็มอีไทย (TSME), สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม), ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, ชมรมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจไทย (BCN), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถานีโทรทัศน์ Smart SME Channel เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ด้วย โดยการเข้าร่วมลงนามฯในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงโอกาสในการต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตต่อไปอีกด้วย

#คณะบริหารธุรกิจ #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics