มข.จัดสัมมนาให้องค์กรชาวบ้านเสนอผลงาน หวังชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การขยายผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 11, 2018 15:09
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลงานและประสบการณ์ในงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดย ผ่านคำบอกเล่าของตัวแทนกลุ่มองค์กรชาวบ้าน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศูนย์ประสานงานโครงการฯ อันจะทำให้เกิดกลไกขยายงานต่อไป ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการยกระดับกลุ่มองค์กรสู่วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ในส่วนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย และโรงเรียนในพระราชดำริ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในรัศมีประมาณ 100-200กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าโครงการจะเป็นเชิงพัฒนาแต่ในการดำเนินงานได้ประยุกต์ใช้หลักการของการวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา กล่าวด้วยว่า ผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5 ประเด็น คือ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งมีตัวอย่างโครงการที่สำเร็จและภูมิใจ อาทิ การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม ซึ่งใช้หลักการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริที่เหมาะสมกับภูมิสังคมในลักษณะวงจรการเรียนรู้ในรอบ 1 ปี 4 กิจกรรม ทำแนวกันไฟ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้และไฟป่า และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก เกิดการต่อยอดเป็นคณะทำงานกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และได้รับพระราชทานผ้าพันคอ "พิทักษ์ป่า รักษาชีวิต" ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไฟป่าลดน้อยลง เป็นแหล่งอาหารและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับ โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำแนวพระราชดำริมาค้นคว้า ประยุกต์ใช้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบจำนวน 2-3 แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจะสามารถเข้าไปศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็หวังที่จะเห็นผลจากการที่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง การดำเนินงานนั้น คงกระทำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเดียวไม่ได้ ต้องร่วมกับราษฎร และองค์กรในพื้นที่ เพราะการพัฒนาต้องมองทุกมิติไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มองในเรื่องของบูรณาการ ในเรื่องของการร่วมมือกันทำ อันเป็นการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ


Latest Press Release

สีฟ้าต่อยอดความอร่อยที่มากกว่าด้วยข้าวหอมมะลิออร์แกนิคในทุกเมนู ข้าว ที่ร้านสีฟ้าทุกสาขา

สีฟ้า ตอกย้ำความอร่อยที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร พร้อมส่งข้าวหอมมะลิออร์แกนิค ส่งตรงจากนาข้าวอินทรีย์คุณภาพ จ.สุรินทร์ สด ใหม่ ทุกสัปดาห์ มาเสริฟให้ลูกค้าในทุกเมนู "ข้าว" ของสีฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวจานเดียว อาทิ ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยอายุแพทย์ฯ ถวายราชสักการะและวางพวงมาลา

เมื่อเร็ว ๆนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (ที่ 4 แถวยืนจากซ้ายมือ) ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ที่ 5 แถวยืนจากซ้ายมือ) และผู้แทนอายุรแพทย์สมาชิก ถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส...

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบเงินบริจาคจากขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเงินบริจาค 650,000 เยน ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ให้กับ Mr.Toru Nakaya ประธานสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น...

ภาพข่าว: เบโค จัดโปรโมชั่นแรงส่งท้ายปี กระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ยังไม่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตานักในบ้านเรา แต่ต่อไปนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจากฝั่งยุโรปมีแผนจัดกิจกรรมการตลาดเรื่อยๆ เพื่อสร้างแฟน เมื่อเร็วๆ นี้ มร.แครี่ ฮาร์เตวา ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าในประเทศ บริษัท เบโค ไทย จำกัด และ นายธนันต์ สัตตะรุจาวงษ์...

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วม งานแถลงข่าวพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม...

Related Topics