มข.จัดสัมมนาให้องค์กรชาวบ้านเสนอผลงาน หวังชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การขยายผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 11, 2018 15:09
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลงานและประสบการณ์ในงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดย ผ่านคำบอกเล่าของตัวแทนกลุ่มองค์กรชาวบ้าน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศูนย์ประสานงานโครงการฯ อันจะทำให้เกิดกลไกขยายงานต่อไป ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการยกระดับกลุ่มองค์กรสู่วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ในส่วนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย และโรงเรียนในพระราชดำริ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในรัศมีประมาณ 100-200กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าโครงการจะเป็นเชิงพัฒนาแต่ในการดำเนินงานได้ประยุกต์ใช้หลักการของการวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา กล่าวด้วยว่า ผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5 ประเด็น คือ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งมีตัวอย่างโครงการที่สำเร็จและภูมิใจ อาทิ การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม ซึ่งใช้หลักการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริที่เหมาะสมกับภูมิสังคมในลักษณะวงจรการเรียนรู้ในรอบ 1 ปี 4 กิจกรรม ทำแนวกันไฟ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้และไฟป่า และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก เกิดการต่อยอดเป็นคณะทำงานกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และได้รับพระราชทานผ้าพันคอ "พิทักษ์ป่า รักษาชีวิต" ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไฟป่าลดน้อยลง เป็นแหล่งอาหารและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับ โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำแนวพระราชดำริมาค้นคว้า ประยุกต์ใช้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบจำนวน 2-3 แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจะสามารถเข้าไปศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็หวังที่จะเห็นผลจากการที่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง การดำเนินงานนั้น คงกระทำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเดียวไม่ได้ ต้องร่วมกับราษฎร และองค์กรในพื้นที่ เพราะการพัฒนาต้องมองทุกมิติไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มองในเรื่องของบูรณาการ ในเรื่องของการร่วมมือกันทำ อันเป็นการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics