ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 19, 2018 17:34
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ และตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม นอกจากนี้จะมีการนำเสนอนโยบาย ความพร้อม รวมถึงแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ภายใต้งานสัมมนาวิชาการประจำปี Eco Innovation Forum 2018: Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง ไร้การควบคุม ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบทางลบทำลายสภาพแวดล้อมภายในเมือง และสุขภาพประชาชน

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน คืออะไร

คือการสร้างความเจริญและความมั่งคั่งให้กับพื้นที่ด้วยการวางแผนและการออกแบบที่ดี การโซนนิ่ง การจัดหา Smart Infrastructures และ Smart Mobility โดยยึดหลักการพัฒนาโดยเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง คำนึงถึง

 • การพัฒนาคนอัจฉริยะ
 • การพัฒนาระบบขนส่ง การเดินทางที่อัจฉริยะ
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ที่อัจฉริยะ
 • การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

โดยในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น แคนาดา อิตาลี หรือแม้แต่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็ได้มีแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมาแล้วทั้งสิ้น

ตามผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย พ.ศ. 2600 ส.อ.ท. มีความพร้อมรองรับการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อรองรับนโยบาย Made in Thailand เช่น

 • คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง - การสร้างเมืองอัจฉริยะ ในการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตในประเทศ การออกแบบบ้านที่เน้นคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Smart Building) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต
 • คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ในการส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบขนส่งทางราง หรือการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดที่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561 มีไฮไลท์งานหลายอย่างทั้งการปาฐกาพิเศษและการแสดงเจตนารมณ์ จากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ส.อ.ท. การนำเสนอกรณีศึกษาของประเทศไทย การเปิดตัวโครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • Latest Press Release

  ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

  มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

  นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

  นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

  ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

  นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

  ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

  Related Topics