องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 24, 2018 15:08
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--GTT

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการ ลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กลายเป็น "World-Class Economic Zone" รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีเริ่มต้น อบก.ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและมีโรงงานอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบแล้ว จำนวน 79 แห่ง จากการนำข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งได้นำเสนอมานั้นเทียบกับเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ พบว่ามีบริษัทที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลักดันและขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่รางวัลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต่อไป


Latest Press Release

ธรรมศาสตร์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ สร้างนวัตกรรม-คนรุ่นใหม่รองรับEEC

อธิการบดีมธ. ลงนามMOU ร่วมกับประธานสอท. ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานวิจัยและบุคลากร สอดคล้องกับการเติบโตของภาคธุรกิจ พร้อมยกระดับ ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มุ่งสู่บทบาทสำคัญสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมในEEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)...

มหิดลเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตระดับโลก Berliner Philharmoniker Top 3 ของโลก

มหิดลเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตระดับโลก "Berliner Philharmoniker" Top 3 ของโลก พร้อมวาทยกร ระดับโลก Gustavo Dudamel ผนึก Thailand Philharmonic Orchestra จุดกระแสดนตรีคลาสสิคในไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างปรากฎการณ์ทางดนตรีคลาสสิค...

ฉลองช่วงเวลาแห่งความสำเร็จในวัยเกษียณที่ห้องอาหารฟีสท์

ห้องอาหารฟีสท์เสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวัยเกษียณที่มาเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสำเร็จกับเพื่อนหรือครอบครัว สำหรับท่านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ทานบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันหรือมื้อเย็นฟรี เมื่อจองตั้งแต่ 4 ท่านต่อโต๊ะ (ราคาผู้ใหญ่) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561...

CPF ยกระดับมาตรฐานแรงงานฟาร์มไก่เนื้อในคอนแทร็คฟาร์มสู่สากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์ม ดูแลแรงงานในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อตามมาตรฐานสากลอย่างจริงจัง ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนงานที่ทำงานในฟาร์ม...

ออฟฟิศเมท ชวนลงทะเบียนรับส่วนลดช้อปเฟอร์นิเจอร์ ในงานบ้านและสวน 2018

ออฟฟิศเมท จัดเต็มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เตรียมบุกงานบ้านและสวน 2018 ในธีม "Fulfill Your Work Space with the Best Selection เติมเต็มแรงบันดาลใจให้ทุกพื้นที่ทำงานในแบบคุณ" พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ...

Related Topics