องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 24, 2018 15:08
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--GTT

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการ ลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กลายเป็น "World-Class Economic Zone" รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีเริ่มต้น อบก.ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและมีโรงงานอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบแล้ว จำนวน 79 แห่ง จากการนำข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งได้นำเสนอมานั้นเทียบกับเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ พบว่ามีบริษัทที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลักดันและขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่รางวัลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต่อไป


Latest Press Release

แสนสิริ จับมือเหล่าเชฟ Top 5 ระดับประเทศ เสิร์ฟประสบการณ์เหนือระดับ กับแคมเปญพริวิเล็จ Sansiri Chef Your Table เอาใจลูกบ้านแสนสิริ แฟมิลี่ รังสรรค์ Dining Experience สุดเอ็กซ์คลูซีฟถึงบ้านและคอนโด ให้ทุกการเฉลิมฉลองพิเศษยิ่งขึ้น

แสนสิริ ตอกย้ำผู้นำด้าน CRM ของวงการอสังหาฯ มอบเซอร์ไพรซ์พิเศษสำหรับลูกบ้านในครอบครัว แสนสิริ แฟมิลี่ กับแคมเปญพริวิเล็จ "SANSIRI CHEF YOUR TABLE"(แสนสิริ เชฟ ยัวร์ เทเบิล)...

มรภ.สงขลา ประกวดเรียงความ #พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ นศ.ครุฯ ถ่ายทอดความตื้นตัน รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

เบญญาภา อินสัน นักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดเรียงความ "พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ" ถ่ายทอดความรู้สึกตื้นตันใจต่อพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เผยน้ำสำคัญยิ่งใหญ่ คือน้ำพระทัยสู่ปวงชน อาจารย์จิรภา คงเขียว...

ภาพข่าว: OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมประกาศเจตนารมย์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจำนวนกว่า 50 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ แสดงพลังองค์กรธรรมาภิบาล

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ซีพี ออลล์ องค์กรธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน" แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมาภิบาล...

สุดยอดเยาวชนไทย คว้ารางวัลทุนการศึกษาจาก SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21

5 เยาวชนไทยจากผู้เข้าประกวด 477 คน คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ร่วมมอบทุนการศึกษารวม 1.8...

Related Topics