กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 24, 2018 13:00
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--โฟร์ฮันเดรท

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการจัดกิจกรรมงาน "กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก." ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2561 รวม 5 วัน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อให้เกษตรกรได้ สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งผลิตสู่ภูมิภาค และช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากตามฤดูกาล

อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ ความต้องการตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

และยังเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป

ภายในงาน มีการจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าคุณภาพ จากเกษตรกร และยังมีกิจกรรมสาธิตการปลูกกล้วยไม้ การทำอาหาร กิจกรรมการแสดงดนตรีและแจกกล้วยไม้ทุกวัน งานเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics