องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 25, 2018 17:42
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ทริปเปิล เอท ไอเดียส์

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs Right" เพื่อกระตุ้นให้ทั้งฟาร์มผู้เลี้ยง ช่วยลดการทรมานจากการกักขังหมูแม่พันธุ์ รวมถึงเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตหันมาให้การสนับสนุนหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ มาจำหน่ายให้ผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหมูทั้งห่วงโซ่ โดยครั้งนี้ ได้เรียกร้องให้ เทสโก้ โลตัส ผู้ค้าปลีกเนื้อหมูรายใหญ่ของไทย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นางสาว โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "ที่เราริเริ่มโครงการ "Raise Pigs Right" ขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ทราบถึงความทุกข์ทรมานของหมูแม่พันธุ์นับล้านชีวิต ที่ต้องยืนซองในกรงแคบๆ ทั้งชีวิต สร้างความเครียดและสุขอนามัยที่ไม่ดีให้กับหมู โดยที่ผ่านมา ทางองค์กรฯ ได้รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และได้ความร่วมมือจากฟาร์มหมูหลายแห่งแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ยังไม่ให้การสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร จึงอยากรณรงค์เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเนื้อหมูยักษ์ใหญ่อย่าง เทสโก้ โลตัส หันมาใส่ใจสนับสนุนเนื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพที่ดีมาจำหน่ายด้วย

ธรรมชาติของหมูนั้นเป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมเป็นกลุ่ม การที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตยืนอยู่ในซองแคบๆ ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถแม้แต่จะขยับหมุนตัวได้ ทำเกิดความเครียด กัดกรงเหล็ก มีแผล ไม่แข็งแรง และเป็นโรคได้ง่าย ผู้เลี้ยงจึงต้องให้ยาปฎิชีวนะในปริมาณมากแก่หมู และสารจากยาปฏิชีวนะเหล่านั้นอาจตกค้างในเนื้อหมูมาสู่ผู้บริโภคได้ ซึ่งถ้าเราเลี้ยงหมูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ เราก็จะสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลง ทำให้ได้เนื้อหมูเพื่อบริโภคที่มีคุณภาพดีขึ้นตามมาด้วย จากสถิติพบว่า 3 ใน 4 ของแม่หมูจากทั่วโลกนั้นต้องยืนอยู่ในซองกรงแคบๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เย็นขนาดมาตรฐานที่พวกมันไม่สามารถหมุนตัวได้ หรือที่เรียกว่าหมูยืนซองตลอดเวลา ส่งผลให้หมูเกิดความเครียด ทำให้ภูมิคุ้มกันและสุขภาพของหมูแย่ลง เพราะเหตุนี้ทางองค์กรฯจึงอยากจะเชิญชวนผู้บริโภคแสดงพลังเรียกร้องให้ เทสโก้ โลตัส หันมาจัดจำหน่ายเนื้อหมูที่ผลิตมาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยงหมูอย่างมีสวัสดิภาพที่ดี โดยในครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในย่านพระราม 4 พร้อมกับเชิญชวนให้คนทั่วไปและลูกค้าของเทสโก้ โสตัส ในละแวกนั้น ลงชื่อสนับสนุนในโครงการ และมีการตั้งบูธให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่มีการเลือกเนื้อหมูจากฟาร์มที่มีการใส่ใจต่อสวัสดิภาพของหมูอีกด้วยค่ะ" นางสาวโรจนา กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ จากความพยายามขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ส่งผลให้บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของไทยร่วมให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซองขณะตั้งท้อง เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2560 โดยจะเปลี่ยนมาเป็นระบบการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้ครบทุกฟาร์มในเครือฯ ภายในปีพ.ศ. 2570 เช่นเดียวกับซีพีเอฟที่มีแผนจะยุติการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ตั้งครรภ์แบบยืนซองหันมาเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2568 และเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 "ท็อปส์ มาร์เก็ต" ซุปเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ภายใต้เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (Central Food Retail, CFR) ได้ประกาศตัวเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรายแรกของไทย ที่ให้คำมั่นว่าจะยุติการสรรหาเนื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องด้วยการยืนซอง ภายในปี 2570

ผู้บริโภคสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/WorldAnimalProtectionThailand หรือร่วมลงชื่อสนับสนุนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหมูแม่พันธุ์ในประเทศไทย ได้ที่ https://www.worldanimalprotection.or.th/raise-pigs-right-TL ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพราะ 1 การสนับสนุนของคุณ จะเป็นพลังที่ช่วยยุติการทรมานชีวิตหมูแม่พันธุ์นับล้านตัว และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูในประเทศไทยให้ได้รับการเลี้ยงอย่างใส่ใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา และเพื่อเนื้อหมูคุณภาพที่ดีของพวกเราทุกคน "หมูดีขึ้น…เพราะเราใส่ใจมากขึ้น"

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม

www.worldanimalprotection.or.th / https://www.worldanimalprotection.org

Latest Press Release

วาเลนติโน พรี ฟอลล์ 2019 สวยสดสะกดสายตาโลกผสานแนวคิด การเว้นระยะ กับ ระบายลูกไม้ เสน่ห์เหลือร้ายแห่งเมซอง

ยังคงครองใจเหล่าผู้หลงใหลในเสน่ห์ของแฟชั่นลักชัวรี่ทั่วโลก สำหรับ "วาเลนติโน" (Valentino) ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์สร้างสรรค์งานแฟชั่นโชว์ "วาเลนติโน พรี ฟอลล์ 2019" (Valentino Pre Fall 2019 Collection) พิเศษสุดกับการเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของโลก...

ชะนีสกายวอล์คเกอร์ ค้างคาว แลนซ์ เบสส์ คางคกแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ท พบมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงกับ 157 สัตว์สายพันธุ์ใหม่แห่งปี

ค้างคาวที่มีลักษณะคล้ายสมาชิกวงบอยแบนด์แห่งยุค 90 NSYNC ชะนีที่ถูกขนานนามจากภาพยนตร์สตาวอร์ และคางคกมีลักษณะเหมือนหลุดมาจากนวนิยายมิดเดิ้ลเอิร์ท เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสายพันธุ์ใหม่กว่า 157 ชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ณ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปี พ.ศ. 2560 จาก...

PAUL เปิดสาขาล่าสุด เผยโฉมคอนเซ็ปต์ใหม่ PAUL Le Cafe ที่แรกในไทย ณ ชั้น 1 โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ร้าน PAUL ตำนานคุณภาพ ร้านอาหาร และเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศแบบดั้งเดิมกว่า 128 ปี เปิดสาขาใหม่ เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ PAUL Le Cafe โดยนางสาววิชชุดา สุขีวัฒนมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด ให้การต้อนรับ โดยมี นางสาวพรรณวดี...

ภาพข่าว: สกุลฎ์ซี ร่วมออกบูธ กรมการขนส่งทางบก

นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมออกบูธในงาน "ยกระดับรถโดยสารประจำทาง เชื่อมต่อทุกการเดินทางเพื่อคนทุกกลุ่ม" ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา...

ธมลวัฒก์คลินิก ส่งแคมเปญ Year End Sale มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี ลดมากกว่า 50 %

ธมลวัฒก์คลินิก ศูนย์บริการความงามครบวงจร สาขานครศรีธรรมราช ส่งแคมเปญ Year End Sale มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี ลดมากกว่า 50 % ทุกโปรแกรมด้านความงาม เพื่อกระตุ้นยอดขายรับไตรมาสแรก เผยกลยยุทธ์มอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่...

Related Topics