ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เดินหน้าเฟส 2 โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 25, 2018 16:39
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เดินหน้าเฟส 2 "โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี" ในโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ"

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้สานพลังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย ผ่านโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่ก่อตั้งโดย 12 องค์กรใหญ่จากภาคเอกชน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2559 และมีความคืบหน้าตามลำดับในโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งขณะนี้ กำลังก้าวสู่ระยะที่ 2 แล้ว โดยทุกภาคส่วน ได้ประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าโครงการอย่างไม่หยุดยั้งในงานประกาศความความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา" ขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่กับอีก 21 องค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี พร้อมจัดเวิร์คช้อป 3 วันเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) และผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talents) รวม 1,200 คน โดยได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนประชารัฐในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนประชารัฐในเฟส 2 นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ "การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต" กล่าวว่า "รู้สึกยินดีและตื้นตันที่ได้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาล ต้องการมุ่งขับเคลื่อนประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การศึกษา ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโครงการสานพลังประชารัฐ คือต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อให้วันนี้ เป็นประวัติศาสตร์ในวันหน้า ทั้งนี้ ขอฝากว่าโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จะต้องทำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล"

"ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และขอชื่นชมเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) ที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาให้แก่ประเทศ มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ และขอให้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED เดินหน้าต่อเนื่องต่อไป"

ขณะที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า "โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เกิดขึ้นมากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อสังคมแบบผ่านมาและผ่านไป แต่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีโรงเรียนประชารัฐตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน จำนวน 3,351 แห่ง และในระยะที่ 2 นี้ จะดำเนินการ 4,600 แห่ง ซึ่งภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยรัฐในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"

"นับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลก ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้มาทำงานร่วมกันเช่นนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่วิเศษที่สุด ซึ่งโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี ยังทำให้เกิดผลเชิงระบบในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี โรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีทิศทางที่ถูกต้อง" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า "ภาคเอกชน รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี โดยมีภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคเอกชน เข้ามาร่วมสนับสนุน และเป็นที่น่ายินดีที่ในระยะที่ 2 นี้ มี 21 องค์กรใหม่จากภาคเอกชน เข้ามาร่วมขับเคลื่อนภารกิจโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี รวมเป็น 33 องค์กร"

"โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี ดำเนินการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 2.กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 3.การพัฒนาสถานศึกษาและครูผู้สอน 4.เด็กเป็นศูนย์กลางสร้างเสริมคุณธรรมและความมั่นใจ และ 5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งจะมีการจัดแบ่งโรงเรียนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับขั้นพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นโมเดลที่มีนวัตกรรมในการปฏิรูปการสอนให้มีประสิทธิภาพ" นายศุภชัย กล่าว

และอีกหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชวนคิด ชวนทำ" กับผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาผู้มีศักยภาพจากแต่ละองค์กรเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเชื่อมโยงไปถึงตัวเด็กและครูจริงๆ โดยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ

นายอาทิตย์พงษ์ สุทธิรักษ์ (นิว) พนักงานมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มปตท. กล่าวว่า "โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี จะทำให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรการสอนของโรงเรียน โดยนำองค์ความรู้ของเอกชนเข้าไปช่วยส่งเสริม ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และทรัพยากร ซึ่งตนเอง จะรับผิดชอบโรงเรียน 5 แห่ง ในจ.ระยอง โดยจะเน้นการดึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั้นๆ ออกมา ทั้งวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน รวมถึงค้นหาความโดดเด่นของโรงเรียนซึ่งแตกต่างจากที่อื่น มาเป็นกรอบในการออกแบบแนวทางการพัฒนาเยาวชน ทั้งนี้ อยากขอให้ School Partners ทุกคนเปิดใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการ และครูในโรงเรียน ซึ่งถ้าหากทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น"

นายพลวัฒน์ จันทร์เดช (ไอซ์) เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า "ชอบทำงานด้านจิตอาสามาตลอด เมื่อทางบริษัท มีประกาศเปิดรับสมัคร School Partner ก็สนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการทันที เพราะนี่ จะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ แตกต่างจากงานจิตอาสาเดิมที่เคยทำ การดำเนินโครงการนี้ เป็นการเข้าไปสร้างองค์ความรู้ ร่วมกันพัฒนาให้เด็กและโรงเรียนอยู่ได้ด้วยตนเอง เหมือนการสอนให้พวกเขาจับปลาให้เป็น ไม่ใช่รอให้คนอื่นเอาปลามาให้ เป็นการสร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้นี้ สามารถขยายไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่รอบข้างอีกด้วย ทั้งนี้ มองว่าโรงเรียน และ School Partners ต้องปรับจูนการทำงานและหาจุดร่วมเดียวกัน โดยโรงเรียนต้องมองว่าเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน ร่วมวางแผน ขณะที่เอกชน ต้องเข้าใจระบบการทำงานของโรงเรียนด้วย"

ขณะที่ นางสาวพนิดา ดวงพร (การ์ตูน) ผู้จัดการ หน่วยงาน Business Development บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย จึงได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณะครูที่โรงเรียนในจ.แม่ฮ่องสอน ที่ตนได้เลือกไว้ ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และคาดว่าน่าจะขาดอะไรอีกหลายอย่าง ด้วยความที่อยากเป็นครู จึงได้ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย คิดว่าการได้เข้ามาร่วมเป็น School Partner จะทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงได้เห็นมุมมองของผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง และคนในชุมชนที่แตกต่างกันออกไป และจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำสิ่งดีๆ ต่อไปในอนาคตด้วย "

การ "สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา" ถือเป็นการเปิดโอกาสอันดีให้ทุกคนได้ทำเพื่อเยาวชนและประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่า การดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี จะยังคงเดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน อันนำไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน ผู้สนใจ ข้อมูลโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pracharathschool.go.th


Latest Press Release

สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือโมโนกรุ๊ป จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019" (ครั้งที่ 3)...

Gossip News: ออริจิ้น เปิดสัมผัส Game of Thrones Experience Party ชวนถ่ายรูปคู่บัลลังก์เหล็ก ณ Park Origin Thonglor 30 พ.ค.นี้

เอาใจบรรดาแฟนอภิมหาซีรี่ส์ Game of Thrones แบบเหนือระดับ เพราะสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ดิอาร์จิโอ จำกัด จัดงาน "Game of Thrones Experience Party"...

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden"...

ARB ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4x4 ร่วมกับ สมาชิกกลุ่ม Ford Ranger Club Thailand สบทบทุน มอบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ใหม่-ดาวิกา ชวนแฟนคลับทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนหน้านี้เพิ่งควงคุณแม่ ญาติ และหวานใจยืนหนึ่ง เต๋อ-ฉันทวิชช์ ไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังที่วัดราชบพิธฯ แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว ... ล่าสุด ใหม่-ดาวิกา เดินสายทำความดีต่อเนื่องในเดือนเกิด ชวนแฟนคลับและ "ยูนิเซฟ" ทำกิจกรรมกับเด็กๆ...

Related Topics