มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 25, 2018 17:40
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15 สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย จากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนิน "โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้พ้นจากวงจรแห่งความเจ็บป่วย ความยากจน และความไม่รู้ อันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกฝิ่น การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ โดยยึดหลักการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคือ 'การยึดคนเป็นศูนย์กลาง' มุ่งทำความเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างถ่องแท้ จนกลายเป็น 'ตำราแม่ฟ้าหลวง' ถูกนำไปปรับใช้หลายพื้นที่ในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในภาวะแร้นแค้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยังคงทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนกับเศรษฐกิจกระแสหลัก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดำรงชีพของชุมชนแต่ละแห่ง และการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงให้ความสำคัญต่อศิลปวัฒนธรรม โดยมีอีก 2 โครงการสำคัญ คืออุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและวัตถุโบราณ และอีกโครงการคือ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย


Latest Press Release

ภาพข่าว: เครื่องดื่มตราช้าง สมทบทุนมูลนิธิ รพ.ศิริราช

คุณนพมาศ วัฒนเลี้ยงใจ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด ในนาม "เครื่องดื่มตราช้าง" มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 12 และ 13 เป็นจำนวน 900,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล (ที่ 2 จากขวา)...

ไอเทมเด็ด เพื่อผิวสวยมั่นใจ พร้อมไปกับคุณได้ตลอดทุกการเดินทางของแบรนด์ IT Cosmetics

ฉลองเทศกาลวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง หลายๆคนมักวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนและทำกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณได้มีช่วงเวลาดีร่วมกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้ง ไหนจะเดินเยอะ แบกกระเป๋าอีกฉะนั้นเพื่อให้เหนื่อยน้อยสุด...

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย นำเสนองานวิจัยเชิงนโยบาย ยกระดับอาชีวศึกษา ยกระดับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเสนอนโยบายสาธารณะให้รัฐบาลยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ปรับหลักสูตร ลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยรัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีกปีละ 56,800 ล้านบาทต่อปี...

ฮาโอม่ามอบช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปี จัดรายการ Festive Menu

ฮาโอม่า ร้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดโอเอซิสกลางมหานคร ภูมิใจนำเสนอรายการอาหารเพื่อร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปีที่ใกล้จะมาถึงกับ Festive Menu เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ในราคา 2,990 บาท++ (4,980 บาท++...

ทีเส็บส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ รองรับการเติบโตตลาดเมกะอีเวนท์และเฟสติวัลนานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหน้าผลักดันการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event Venue เป็นปีแรก มุ่งหวังพัฒนาสถานที่จัดงานที่มีความแปลกใหม่...

Related Topics