สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 22, 2018 10:57
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ไบแทค

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้นณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดร.พสุโลหารชุน เป็นประธานในพิธีภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เสวนาด้านสิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลให้กับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น และยอดเยี่ยม รวมจำนวน 33 ราย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

สืบเนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เสื่อมถอยลงสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดแนวทางร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ในนามชื่อย่อ "สอส."สมาชิกประกอบด้วยประชาชนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความสามารถในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ สร้างแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดข้อร้องเรียนและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กำกับดูแลและเฝ้าระวังโรงงานไม่ให้ดำเนินการผิดกฏหมาย และสร้างแนวคิดเชิงบวกแก่ประชาชนต่อภาคอุตสาหกรรม โดยการทำกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ สอส. ที่ผ่านมานั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น การเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษต่างๆ , การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน

จากการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากของเหล่าสมาชิกสอส. ก่อให้เกิดเป็นการรวมตัวอันยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ริเริ่มจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแรกของการรวมตัวกันของเหล่าสมาชิก สอส. และถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าสมาชิกสอส. ผู้ได้รับรางวัลทั้งประเภทดีเด่นและยอดเยี่ยมรวมจำนวน 33 ราย


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics