มกอช. เยือนสิงคโปร์ ประชุม IHAF ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 22, 2018 14:08

กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มกอช. เยือนสิงคโปร์ ประชุม IHAF ครั้งที่ 4 ร่วมหารือกำหนดแผนยุทธศาสตร์การรับรองระบบงานสินค้าฮาลาล ขยายช่องทางส่งออกสินค้าฮาลาลไทย

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะกรรมการผู้แทนของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Director, BOD) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล (International Halal Accreditation Forum: IHAF ) ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมพิจารณา อนุมัติ และกำหนดแผนยุทธศาสตร์การรับรองระบบงานสินค้าฮาลาล รวมถึงแนวทางการจัดทำข้อตกลงระดับพหุภาคีการยอมรับร่วมกัน (Multilateral Recognition Arrangement, MRA) ด้านการรับรองระบบงานสินค้าฮาลาล ในกลุ่มประเทศสมาชิก อันเป็นการลดความซ้ำซ้อนในระบบการตรวจสอบและรับรอง และอำนวยความสะดวกในการค้าขายสินค้าฮาลาล ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

นางสาวจูอะดี กล่าวว่า ทาง IHAF ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ โดยมี Mr Mohammed AL Shehhi จาก ENAS สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งกรรมการบริหารชุดนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงาน จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1.Emirates National Accreditation System (ENAS), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2.National Council for Accreditation (EGAC), อียิปต์ 3.Gulf Accreditation Center (GAC) กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ 4.Jordanian Accreditation System (JAS), จอร์แดน 5.Pakistan National Accreditation Council (PNAC), ปากีสถาน 6.National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS/NSC) Thailand 7.American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) สหรัฐอเมริกา 8.INMTRO, บราซิล และ9.Accredia, อิตาลี เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อตกลงระดับพหุภาคีการยอมรับร่วมกันดังกล่าว โดย มกอช.ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอยู่แล้ว ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MoU) กับ ศูนย์การรับรองระบบงานกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC Accreditation Center : GAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรองระบบงานด้านอาหารฮาลาล โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน และการร่วมกันตรวจประเมินด้านฮาลาล สำหรับการกำกับดูแลหน่วยรับรองด้านฮาลาล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาต่อการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย และเป็นการขยายช่องทางการค้าสินค้าฮาลาลไทยในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน หน่วยรับรองด้านฮาลาลของไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ซึ่งผ่านการรับรองระบบงานจาก GAC และได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองกับ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics