#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 14, 2018 17:49
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัดณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการแก้ไขยางพาราตกต่ำโดยเร่งด่วนภายใน 7วัน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ดังนี้ 1.โครงการเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้ กยท.ไปพิจารณาจำนวนเงินสนับสนุน โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับ กยท. เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าเดิมคือ 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาทเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง 2. โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย กยท.กำหนดราคายางขั้นต่ำ 3 ชนิด ได้แก่ น้ำยางสด ไม่ต่ำกว่า กก. ละ 37 บาท ยางก้อนถ้วยไม่ต่ำกว่า กก.ละ 35 บาท และยางแผ่นรมควัน ไม่ต่ำกกว่า กก.ละ 40 บาท หากขายให้สถาบันเกษตรกรแล้วได้ราคาต่ำกว่าที่ประกาศไว้ ให้ใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์สวนยางช่วยเหลือรายบุคคล กก.ละ 2-3 บาท นอกจากนี้ บริษัทผู้ส่งออกได้แสดงความจำนงให้ความร่วมมือ โดยช่วงระหว่างรอ ครม.พิจารณาโครงการฯ จะช่วยรับซื้อยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้ต่ำกว่าราคาที่กำหนด โดยจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป และ 3. ทบทวนข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ เพื่อทำถนน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคากันกับแอสฟัลท์ติกแล้วยางพารามีราคาสูงกว่า แต่คงทนมากกว่า

"กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีให้เห็นชอบอีกแนวทางคือ ให้กยท.เป็นผู้ดูแลการผลิตเครื่องอุปกรณ์การนอนให้กับส่วนราชการ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจจำนวนความต้องการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงกลาโหม จากนั้นมอบหมาย กยท.ติดต่อซื้อน้ำยางสดมาผลิตแจกจ่ายให้ทั้ง 4 หน่วย เพื่อช่วยดูดซับปริมาณยางในประเทศได้" รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ปีละ 4.5 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้ใช้ในประเทศ 5แสนตัน และส่งออก 4 ล้านตัน ประกอบกับปัจจุบันกำลังประสบภาวะเศรษฐกิจ บางประเทศมีปัญหาการค้า ทำให้การส่งออกยางพาราไม่สามารถส่งออกได้มาก ดังนั้นต้องขยายฐานการแปรรูปการใช้ยางพาราในประเทศ จึงได้เชิญบริษัทผู้ประกอบการยางเข้ามาเจรจา ขอให้ขยายฐานการผลิตและแปรรูปน้ำยางในไทยโดยตรง ตลอดจนขอความร่วมมือกับเกษตรกรให้ลดปริมาณการปลูกยางไปปลูกพืชตัวอื่นอีกด้วย


Latest Press Release

รองเลขาธิการส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562

รองเลขาธิการส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 "ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา" ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์...

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมแบ่งปันและสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส ที่...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ " หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเพิ่มประสิทธภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ณ บริษัท มากทรัพย์...

ชาวจีนกว่า 3,500 คนร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในไทยในงานวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี

ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีนและสมาคมการค้าเอเชีย-จีนพร้อมบุตรสาวนางสาวประจงจิต พลายเวช นางสาวอภิญญา ปราโมช ร่วมกับ บริษัท กวางโจว วาว วาวจำกัด (Guangzhou Wow Wow) และบริษัท ตู้เทียนเฉียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของจีน...

ภาพข่าว: ลงนามซื้อขายที่ดิน

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานบริษัท อมตะซิตี้ จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 21.2725 ไร่ กับ นาย อู๋ จื้อหมิน ประธานกรรมการ บริษัท สยามเทียนยี้เมดิคอล จำกัด...

Related Topics