มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 16, 2018 17:22
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งในปีนี้มี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,436 คน

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ถวาย/มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ได้แก่ พระสมคิด จรณธมฺโม ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และ นายสนั่น อังอุบลกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า

"การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลัก แต่นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ความรู้ตัว หรือที่ท่านเรียกว่า สติ ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ หากจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น สติจะช่วยให้บุคคลสังเกตทราบได้อย่างทันท่วงที ด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว จนเกิดปัญญาที่จะพิจารณาความผิดพลาดนั้นตามเป็นจริง แล้วนำความรู้มาใช้ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกตรง บัณฑิตทั้งหลายมีความรู้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่แล้ว จึงควรพิจารณาให้เห็นความสำคัญของสติแล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ"


Latest Press Release

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมแบ่งปันและสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส ที่...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ " หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเพิ่มประสิทธภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ณ บริษัท มากทรัพย์...

ชาวจีนกว่า 3,500 คนร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในไทยในงานวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี

ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีนและสมาคมการค้าเอเชีย-จีนพร้อมบุตรสาวนางสาวประจงจิต พลายเวช นางสาวอภิญญา ปราโมช ร่วมกับ บริษัท กวางโจว วาว วาวจำกัด (Guangzhou Wow Wow) และบริษัท ตู้เทียนเฉียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของจีน...

ภาพข่าว: ลงนามซื้อขายที่ดิน

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานบริษัท อมตะซิตี้ จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 21.2725 ไร่ กับ นาย อู๋ จื้อหมิน ประธานกรรมการ บริษัท สยามเทียนยี้เมดิคอล จำกัด...

วว.จับมือจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ มุ่งรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการเกษตร ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ มุ่งรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล พร้อมจับมือจังหวัดระยอง สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการเกษตร/เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร...

Related Topics