นักศึกษาปี 4 สถาปัตย์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. เชิญสถาปนิกชื่อดัง JUN SEKINO ร่วมสัมมนา มองสถาปัตยกรรมผ่านผลงานการออกแบบพร้อมการนำความคิดผสมผสานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ความสำเร็จชนะได้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 29, 2018 12:43
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นางสาวกาญจนาพร คำบาง, นางสาวจุฑารัตน์ เหร็มเหมาะ, นางสาวณัชชา นวลหงษ์ ,นายเทวนาถ สายพาน , นายธนภณ นิลพัฒน์ , นางสาวธันยพร รัตนสิริ, นายนิพิฐพนธ์ บุญภักดิ์, นางสาวปภาวดี สะนัย, นางสาวพบพลอย เผ่าวิบูล, นางสาวพรอุมา เพียรเจริญสิน , นางสาวพิมพ์ผกา สังข์โต, นางสาววรรณวรี เคนผาพงศ์, นางสาววรัญญา วิมลเกียรติ, นางสาวศลิษา ทุมสุด, นายสุกนต์ธี คุ้มฤทธิ์,นางสาวอภิชญา เชียงไฝ โดยมีอาจารย์ทศพร โสดาบรรลุ สถาปัตยกรม ภาควิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ประจำวิชา seminar in architectural education พร้อมด้วยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี IE. Tech. ให้ความสนใจในงานสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดกลยุทธ์นวัตกรรมการสื่อสารของคณะ ในรูปแบบคอนเซ็ปท์ IE. Tech. NEXT To E- SMART มากกว่าความเป็นครู

โดยการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึง สถาปนิก คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการผสมผสานในสไตล์ของคุณจูน เซคิโน (JUN SEKINO) ในหัวข้อ "มองสถาปัตยกรรมผ่านผลงานการออกแบบของจูน เซคิโน โดยคุณจูน เป็นสถาปนิกชาวไทยที่สร้างชื่อทั้งด้านงานสถาปัตยกรรมในไทยและต่างประเทศ เจ้าของรางวัลออกแบบระดับนานาชาติ อย่าง Asia Interior Design Award 2016 และอีกหลายรางวัลการันตี ผู้ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและรายละเอียดทุกองค์ประกอบในการออกแบบสถาปัตยกรรม ผนวกความกลมกลืนของงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Junsekino architecture+Design สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อและน่าจับตามองในวงการสถาปนิกเมืองไทย ที่จะมาร่วมเปิดมุมมองแบบ Exclusive ถือเป็นความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้อย่างมาก ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ , นางสาวญาตา กาญจนภัคพงค์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ และคณาจารย์ ผู้มีเกียรติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบุคคลภายนอก ให้ความสนใจร่วมเข้าฟังสัมมนาในงานอย่างมากมาย ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อวานก่อน


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics