นิติศาสตร์ มธ. จัดเดินวิ่งการกุศล TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 19, 2018 10:39
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์" วันที่ 10 มี.ค. 62 กระชับสัมพันธ์พี่น้องชาวนิติศาสตร์ และร่วมสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ประจำปี 2562 ในชื่อ "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมถึงคณาจารย์และเพื่อโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

"คณะนิติศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตให้แก่สังคมมาเป็นระยะเวลานาน และนอกเหนือจากบทบาทของคณะในทางวิชาการและการให้ความเห็นแก่สังคมแล้ว ประชาคมนิติศาสตร์ยังมีความหลากหลายในด้านความคิดและมุมมอง ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้จัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อหลอมรวมความสัมพันธ์ภายในประชาคมนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบของกีฬา อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกให้ทราบถึงทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของคณะ จึงขอเชิญชวนไปยังชาวนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการมีส่วนร่วมสนับสนุนสมทบทุนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ ของคณะ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่สำคัญอันหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการด้านวิชาการของคณะ " ศาสตราจารย์อุดม กล่าว

ด้าน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ประธานการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. ประเภทมินิมาราธอน 10 กม. และประเภท 5 กม. โดยเป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ที่เน้นความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆรวมถึงศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามกำลังและความถนัดเพื่อเดิน-วิ่งให้เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา กิจกรรมนี้จึงเป็นการพบปะกันระหว่างพี่น้องนิติโดมรุ่นต่าง ๆ เพราะกีฬาเดิน-วิ่ง เป็นเรื่องง่ายๆ และได้รับความนิยม เชื่อว่า ทุกคนที่เข้าร่วม โดยเฉพาะศิษย์เก่าจะได้ร่วมระลึกถึงบรรยากาศของท่าพระจันทร์ และการเดิน-วิ่ง ในบริเวณใกล้เคียง และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมก็จะได้รู้จักคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในบริเวณคณะในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมในแข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.10 กม. ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรกของทั้งชายและหญิง จะได้รับเสื้อจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

"การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" จะยึดหลักมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการ การเตรียมการและอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจนการจัดสรรเหรียญรางวัลและของที่ระลึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจะมอบให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคตและพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีศิษย์เก่าของคณะสังกัดอยู่หรือ หรือนิติโดมรุ่นต่าง ๆสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ในประเภทวีไอพี จำนวน 20 คน ซึ่งนอกจากจะได้เสื้อวิ่งประเภทวีไอพีแล้วยังจะมีเสื้อที่ระลึกพิเศษพร้อมโล่ห์ขอบคุณจากทางคณะ เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมประเภททีม โดยขอเชิญชวนสนับสนุนทีมละ 50,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่หน่วยงาน" ประธานการจัดการแข่งขันฯ กล่าว

นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไตรลีก จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันนี้จะดำเนินการตามมาตรฐานการจัดงานระดับสากล โดยจัดให้มีระบบจับเวลา (Chip Timing) สำหรับผู้แข่งขันในระยะ 21.10 กม. และ 10 กม. จัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน (เบอร์วิ่ง/BIB) สำหรับผู้แข่งขันในทุกระยะ มีนาฬิกาจับเวลาบริเวณเส้นชัยอย่างน้อย 3 เรือน มีป้ายบอกเส้นทางและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ อย่างครบถ้วน มีจุดบริการน้ำดื่มพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกๆ 2 กม. รวมถึงมีหน่วยแพทย์-พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในเส้นทางการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการจัดงาน

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางระบบรับสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/TULawRun/


Latest Press Release

ทาปาสบอร์ด 2 ฟุต หลากหลายรสชาติ ที่ห้องอาหารอูโนมาส

เราขอเชิญชวนลิ้มรสอาหารมื้อค่ำสุดแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองในสไตล์มัวริซ ที่ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย เชฟซานโดร อากีเรล่า หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ กับประสบการณ์ การทำอาหารอย่างเชี่ยวชาญ...

ม.ศิลปากร - ปิโก เปิดเวทีสะท้อนครุศึกษาไทย ดึงนักวิชาการแนะแนวทางสร้างครูดี-มีคุณภาพสูง

หากมองถึงการยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพคงไม่อาจมองภาพเพียงการพัฒนานักเรียนและครูผ่านกลไกต่างๆ แต่ต้องมองย้อนไปถึงต้นทางของการผลิตครูอย่าง "ครุศึกษา" หรือคณะที่เปิดสอนด้าน "ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์" ว่ามีกระบวนการเตรียมการและสร้าง "ว่าที่ครู" อย่างไร...

A`MAZE YOURSELF FASHION TALK

A'MAZE (เอ-เมส) Multi lifestyle shop ที่ให้ได้มากกว่าแฟชั่น จะจัดงาน A`MAZE YOURSELF FASHION TALK เวทีทอล์คและแฟชั่นที่สร้างแรงบันดาลใจ พบกับ แอม เสาวลักษณ์ นักร้องสาวดอกไม้เหล็กกับจุดที่ดีที่สุดที่อยากบอกต่อ EVERYONE IS BEAUTIFUL อ้อย-นภาพร จาก Club...

นิทรรศการ ผ้าไทสองแคว แลผ้าโบราณและผ้าร่วมสมัยของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าไทสองแคว" ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร" โดยมีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์...

ซีพีอาสา ร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซิแบร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พนักงานซีพีจิตอาสา รวมใจช่วยพี่น้องในชนบทให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรม "ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร" ร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซิแบร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่...

Related Topics