นิติศาสตร์ มธ. จัดเดินวิ่งการกุศล TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 19, 2018 10:39
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์" วันที่ 10 มี.ค. 62 กระชับสัมพันธ์พี่น้องชาวนิติศาสตร์ และร่วมสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ประจำปี 2562 ในชื่อ "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมถึงคณาจารย์และเพื่อโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

"คณะนิติศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตให้แก่สังคมมาเป็นระยะเวลานาน และนอกเหนือจากบทบาทของคณะในทางวิชาการและการให้ความเห็นแก่สังคมแล้ว ประชาคมนิติศาสตร์ยังมีความหลากหลายในด้านความคิดและมุมมอง ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้จัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อหลอมรวมความสัมพันธ์ภายในประชาคมนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบของกีฬา อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกให้ทราบถึงทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของคณะ จึงขอเชิญชวนไปยังชาวนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการมีส่วนร่วมสนับสนุนสมทบทุนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ ของคณะ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่สำคัญอันหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการด้านวิชาการของคณะ " ศาสตราจารย์อุดม กล่าว

ด้าน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ประธานการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. ประเภทมินิมาราธอน 10 กม. และประเภท 5 กม. โดยเป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ที่เน้นความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆรวมถึงศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามกำลังและความถนัดเพื่อเดิน-วิ่งให้เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา กิจกรรมนี้จึงเป็นการพบปะกันระหว่างพี่น้องนิติโดมรุ่นต่าง ๆ เพราะกีฬาเดิน-วิ่ง เป็นเรื่องง่ายๆ และได้รับความนิยม เชื่อว่า ทุกคนที่เข้าร่วม โดยเฉพาะศิษย์เก่าจะได้ร่วมระลึกถึงบรรยากาศของท่าพระจันทร์ และการเดิน-วิ่ง ในบริเวณใกล้เคียง และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมก็จะได้รู้จักคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในบริเวณคณะในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมในแข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.10 กม. ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรกของทั้งชายและหญิง จะได้รับเสื้อจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

"การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" จะยึดหลักมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการ การเตรียมการและอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจนการจัดสรรเหรียญรางวัลและของที่ระลึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจะมอบให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคตและพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีศิษย์เก่าของคณะสังกัดอยู่หรือ หรือนิติโดมรุ่นต่าง ๆสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ในประเภทวีไอพี จำนวน 20 คน ซึ่งนอกจากจะได้เสื้อวิ่งประเภทวีไอพีแล้วยังจะมีเสื้อที่ระลึกพิเศษพร้อมโล่ห์ขอบคุณจากทางคณะ เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมประเภททีม โดยขอเชิญชวนสนับสนุนทีมละ 50,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่หน่วยงาน" ประธานการจัดการแข่งขันฯ กล่าว

นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไตรลีก จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันนี้จะดำเนินการตามมาตรฐานการจัดงานระดับสากล โดยจัดให้มีระบบจับเวลา (Chip Timing) สำหรับผู้แข่งขันในระยะ 21.10 กม. และ 10 กม. จัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน (เบอร์วิ่ง/BIB) สำหรับผู้แข่งขันในทุกระยะ มีนาฬิกาจับเวลาบริเวณเส้นชัยอย่างน้อย 3 เรือน มีป้ายบอกเส้นทางและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ อย่างครบถ้วน มีจุดบริการน้ำดื่มพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกๆ 2 กม. รวมถึงมีหน่วยแพทย์-พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในเส้นทางการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการจัดงาน

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางระบบรับสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/TULawRun/


Latest Press Release

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ห่วงใยประชาชน แจกหน้ากากอนามัย N95 ดีเดย์ 27 มกราคม พร้อมมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดถนนหน้าห้างฯ ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบ ต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด...

ภาพข่าว: โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา ในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งทางโรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ได้นำการเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมแจกขนม และไอศกรีม...

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดบ้านติวฟรี!! ชวนน้องนักเรียนชั้น ม.6 ตะลุยข้อสอบพิชิตภาษาจีน PAT 7.4

โค้งสุดท้าย PAT 7.4 ที่ DPU คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดบ้านติวฟรี!! ชวนน้องนักเรียนชั้น ม.6 ตะลุยข้อสอบพิชิตภาษาจีน PAT 7.4 แนะนำเก็บคะแนนจากข้อสอบในเวลาที่จำกัด เผยเทคนิคการตีโจทย์ และตัดตัวเลือก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนแกรมม่า...

ททบ.5 ครบรอบ 62 ปี ยังคงเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ ถูกต้อง เป็นกลาง เชื่อถือได้

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) เป็นประธานในงาน วันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ครบรอบ 62 ปี โดยมี พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.ททบ.) ให้การต้อนรับ...

ภาพข่าว: สนพ. สระบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด

สนพ.สระบุรี ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ในปี 2562 และทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2563 โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี...

Related Topics