นิติศาสตร์ มธ. จัดเดินวิ่งการกุศล TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 19, 2018 10:39
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์" วันที่ 10 มี.ค. 62 กระชับสัมพันธ์พี่น้องชาวนิติศาสตร์ และร่วมสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ประจำปี 2562 ในชื่อ "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมถึงคณาจารย์และเพื่อโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

"คณะนิติศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตให้แก่สังคมมาเป็นระยะเวลานาน และนอกเหนือจากบทบาทของคณะในทางวิชาการและการให้ความเห็นแก่สังคมแล้ว ประชาคมนิติศาสตร์ยังมีความหลากหลายในด้านความคิดและมุมมอง ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้จัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อหลอมรวมความสัมพันธ์ภายในประชาคมนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบของกีฬา อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกให้ทราบถึงทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของคณะ จึงขอเชิญชวนไปยังชาวนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการมีส่วนร่วมสนับสนุนสมทบทุนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ ของคณะ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่สำคัญอันหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการด้านวิชาการของคณะ " ศาสตราจารย์อุดม กล่าว

ด้าน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ประธานการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. ประเภทมินิมาราธอน 10 กม. และประเภท 5 กม. โดยเป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ที่เน้นความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆรวมถึงศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามกำลังและความถนัดเพื่อเดิน-วิ่งให้เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา กิจกรรมนี้จึงเป็นการพบปะกันระหว่างพี่น้องนิติโดมรุ่นต่าง ๆ เพราะกีฬาเดิน-วิ่ง เป็นเรื่องง่ายๆ และได้รับความนิยม เชื่อว่า ทุกคนที่เข้าร่วม โดยเฉพาะศิษย์เก่าจะได้ร่วมระลึกถึงบรรยากาศของท่าพระจันทร์ และการเดิน-วิ่ง ในบริเวณใกล้เคียง และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมก็จะได้รู้จักคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในบริเวณคณะในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมในแข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.10 กม. ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรกของทั้งชายและหญิง จะได้รับเสื้อจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

"การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์" จะยึดหลักมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการ การเตรียมการและอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจนการจัดสรรเหรียญรางวัลและของที่ระลึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจะมอบให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคตและพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีศิษย์เก่าของคณะสังกัดอยู่หรือ หรือนิติโดมรุ่นต่าง ๆสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ในประเภทวีไอพี จำนวน 20 คน ซึ่งนอกจากจะได้เสื้อวิ่งประเภทวีไอพีแล้วยังจะมีเสื้อที่ระลึกพิเศษพร้อมโล่ห์ขอบคุณจากทางคณะ เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมประเภททีม โดยขอเชิญชวนสนับสนุนทีมละ 50,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่หน่วยงาน" ประธานการจัดการแข่งขันฯ กล่าว

นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไตรลีก จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันนี้จะดำเนินการตามมาตรฐานการจัดงานระดับสากล โดยจัดให้มีระบบจับเวลา (Chip Timing) สำหรับผู้แข่งขันในระยะ 21.10 กม. และ 10 กม. จัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน (เบอร์วิ่ง/BIB) สำหรับผู้แข่งขันในทุกระยะ มีนาฬิกาจับเวลาบริเวณเส้นชัยอย่างน้อย 3 เรือน มีป้ายบอกเส้นทางและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ อย่างครบถ้วน มีจุดบริการน้ำดื่มพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกๆ 2 กม. รวมถึงมีหน่วยแพทย์-พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในเส้นทางการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการจัดงาน

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางระบบรับสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/TULawRun/


Latest Press Release

5 วัน ช้อปจุใจลดสูงสุด 80%!! ที่ CENTRAL ลดดุ ช้อปเดือด

นักช้อปทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปเจอกันที่งาน "CENTRAL ลดดุช้อปเดือด" มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ให้ช้อปจุใจถึง 5 วันเต็ม ๆ กลับมาคราวนี้ห้างเซ็นทรัลได้คัดสรรสินค้าแบรนด์ดังจากทุกชั้นทุกแผนกมาลดดุให้ช้อปเดือดสูงสุด 80% อาทิ สินค้าแฟชั่น,...

อบอวลความหวานหอมอมชมพู จิบชายามบ่ายการกุศลแสนเพลินณ เดอะมิวเซี่ยม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

อีกหนึ่งช่วงเวลาอบอวลความหวานหอมอมชมพู โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เนรมิตความสำเร็จเปี่ยมคุณค่าในเดือนตุลาคม ผ่านกิจกรรมการกุศลในยามบ่ายสะพรั่งด้วยสีชมพู เดอะ พิงค์ อาฟเตอร์นูน ที (The Pink Afternoon Tea) ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้...

ภาพข่าว: COM7 จับมือ The EmQuartier ต้อนรับการเปิดตัว iPhone 11 ในเมืองไทย เผยยอดจองครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายสุระ คณิตทวีกุล (ที่3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เบอร์หนึ่งในฐานะค้าปลีกรายใหญ่ที่จำหน่ายสินค้า Apple ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มโพเรียม...

ดันโรงสีข้าวสหกรณ์ขึ้นแท่นผู้นำด้านการผลิตข้าวสารเกรดพรีเมี่ยม

โรงสีข้าวสหกรณ์ยกพาเหรด ขึ้นแท่นผู้นำด้านการผลิตข้าวสารคุณภาพ "เกรดพรีเมียม" พร้อมยก "สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ " เป็นสหกรณ์ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q หนุนสมาชิกปลูกข้าวระบบ GAP มีกำลังผลิต 400ตัน/ปี เพิ่มมูลค่า-ยกระดับรายได้สมาชิก...

ภาพข่าว: งาน วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2562

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการ โรงแรมแกรนด์...

Related Topics