กระทรวงเกษตรฯ กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองอาชีพเกลือทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 8, 2019 11:07
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้การทำนาเกลือในส่วนที่เป็นเกลือสมุทรเป็น "เกษตรกรรม" และผู้ทำนาเกลือเป็น "เกษตรกร" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองอาชีพเกลือทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้ระบบสหกรณ์ และดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ ส่งผลให้อาชีพนี้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลของ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลต่อไป

สำหรับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเกลือที่ตกต่ำ กำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับเกลือทะเล โดยเฉพาะราคาเกลือให้มีเสถียรภาพมากขึ้น จนขายได้ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยให้ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เป็นจุดศูนย์กลางในการรวมกันซื้อรวมกันขาย เจรจาต่อรองในการกำหนดทิศทางของราคาเกลือทะเล เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาเกลือทะเลให้เกิดความมั่นคงไม่ผันผวน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือทะเลของประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้สมาชิกสหกรณ์ชาวนาเกลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบสหกรณ์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ได้กำหนดวิธีจำหน่ายเกลือทะเลโดยวิธีแบบประมูล ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 เพื่อให้เกิดการยกระดับราคาเกลือทะเล โดยมีการกำหนดจุดจำหน่าย 3 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร เปิดประมูลทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ต.โคกขาม อ.เมือง จุดที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดประมูลทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และจุดที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เปิดประมูลทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด โดยในปี 2562 มีปริมาณเกลือแต่ละประเภท ได้แก่ เกลือขาว มีจำนวน 8,184 ตัน เกลือกลาง มีจำนวน 149,540 ตัน และเกลือดำ มีจำนวน 3,020 ตัน และมีแผนการส่งมอบเกลือของสหกรณ์สมาชิก ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 228 ราย จำนวน 160,744 ตัน

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้เกลือที่ผลิตมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรทำนาเกลือได้ราคาสูงกว่าต้นทุน เกษตรกรทำนาเกลือได้รับการจัดการหนี้สินเดิม สมาชิกสหกรณ์อนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือไว้ให้ลูกหลานได้ อีกทั้งรัฐยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทำนาเกลือโดยใช้ระบบสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการ ได้แก่ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล และ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะบูรณาการการทำงานตามแนวทางประชารัฐต่อไป" นายอานัติ กล่าว


Latest Press Release

พาโบล ฟินต่อไม่รอใคร ส่งเครื่องดื่มสูตรใหม่เอาใจสายชีส

หลังสร้างปรากฏการณ์ "ชีสทาร์ต" ฟีเวอร์ ในเมืองไทยมาแล้ว ล่าสุด พาโบล (PABLO) ชีสทาร์ตอันดับ 1 จากโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ส่งต่อเมนูเครื่องดื่มใหม่เซอร์ไพรส์สายชีส PABLO Cheese Milk Tea ชานมชีสไข่มุก และ PABLO Brown Sugar Milk Tea ชานมไข่มุกน้ำตาลทรายแดง...

ภาพข่าว: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเขตปทุมวัน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน สานตำนานย่านรองเมือง

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) และนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดงาน "ปั่นจักรยาน...

ภาพข่าว: วีเอส 09 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน

นายสกล หาญตระกูล กรรมการผู้จัดการ และนางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ (ที่3จากขวา) กรรมการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพร แบรนด์ "วิภาดา" ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี 2561...

ชวนช้อป-ชิมกับ ครีเอทีฟ มาร์เก็ต ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนเที่ยวงาน "ครีเอทีฟ มาร์เก็ต" ภายในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019) พบกับ 3 ตลาดนัดสุดครีเอทีฟที่รวบรวมสินค้าสร้างสรรค์ มากกว่า 100 ร้านค้า อาทิ...

กิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี: ไทยแวร์

การพัฒนาเด็กให้เติบโต อย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน โลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆ รู้ใช้ รู้เข้าใจ...

Related Topics