มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาวิชาการฟิสิกส์-วิทย์ทั่วไป ผนึกเครือข่าย 5 ราชภัฏภาคใต้แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 14, 2019 16:35
กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 19 จับมือเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย พร้อมหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รวม 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเยี่ยมชมการเรียนการสอน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและท้องถิ่น โดยเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จริงจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวที และได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงแก่ตัวผู้วิจัย

ด้าน นายพะเยาว์ ยงศิริวิทย์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จะต้องจัดให้นักศึกษาได้ทำวิจัยในเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาที่เรียน โดยมุ่งเน้นให้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยในการรับรององค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากกระบวนการวิจัยนั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบ ทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ รวมถึงการรับรองโดยบุคคลทั่วไป สำหรับกระบวนการในการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบนั้น เป็นกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยที่อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น จึงมักจัดให้มีเวทีทางวิชาการเพื่อให้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงาน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเวทีทางวิชาการในลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งสายวิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งทั้งสองสายต่างจัดให้มีรายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับผลการวิจัยดังกล่าวหากได้นำสู่เวทีเพื่อการนำเสนอ เผยแพร่ และการวิพากษ์ ย่อมก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้วิจัยเพื่อการพัฒนางานทางวิชาการในภายภาคหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ดำริให้มีการจัดเวทีวิชาการเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการของทั้งอาจารย์และนักศึกษามาประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562 มรภ.สงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 406 คน


Latest Press Release

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ปัญหาตกเขียวกาแฟอาราบิก้า หนุนชาวเขามูเซอรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ ผลิตกาแฟคุณภาพภายใต้แบรนด์ ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่ รับรางวัลเลิศรัฐสาขาพัฒนาการบริการจากสำนักงานก.พ.ร.ปี 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ไขปัญหาตกเขียวกาแฟให้ชาวเขาเผ่ามูเซอในจังหวัดลำปาง รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ผลิตกาแฟคุณภาพ พร้อมแปรรูปเป็นกาแฟคั่วสดและบดผงจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่" สร้างรายได้ สู่ชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น...

สคช.เดินหน้าเชิงรุกพบองค์กรที่มีหน้าทีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าเชิงรุกพบองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดเวทีการประชุมสัมมนา"การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ...

บุฟเฟ่ต์สุดคุ้มเฉพาะสมาชิกดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ

มาเพิ่มพลังให้ร่างกายหลังออกกำลังกายที่ดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ พิเศษสุดสำหรับสมาชิกดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับทั้ง 3 สาขา แวะมารับประทานบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำที่ห้องอาหารซิตี้ บิสโทร โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในราคาพิเศษ...

ภาพข่าว: ผู้มีจิตกุศล มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (กลาง)ประธานบริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ที่...

การประกวดออกแบบ FUTURARC PRIZE 2020

BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "FUTURARC PRIZE 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร || คุณสมบัติผู้สมัคร: สถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม (ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม) ||...

Related Topics