ภาพข่าว: ฟู๊ดแล็บ พาผู้บริโภคลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการ Organic Tourism

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 15, 2019 13:53
กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สามพรานโมเดล

เมื่อเร็วๆ นี้ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ ฟู๊ดแล็บ ร่วมกับ สามพรานโมเดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำทีมโดย คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) และ ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล และ Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ จัดทริป Tour de Farm : สืบจากจาน อาหารอินทรีย์จานนี้มาจากไหน? พาผู้บริโภค ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

โดยกิจกรรมนี้ คณะผู้ร่วมทริป ได้เรียนรู้การขยายผลของโครงการ ที่มีการเชื่อมเครือข่ายธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อย่างเช่น โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ และ โรงแรมรายา เฮอริเทจ หนึ่งองค์กรที่มีความมุ่งมั่น และมีนโยบาย ชัดเจนเรื่องความยั่งยืน ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้เรียนรู้อุดมการณ์ต้นทาง ที่เป็นรากยึดเหนี่ยวสำคัญที่ทำให้ร้านอาหารอิ่มเอม หนึ่งในร้านอาหารมังสวิรัติ ชื่อดังของเชียงใหม่ยังยืนหยัด ร่วมขับเคลื่อน Organic Tourism กับ ฟู๊ดแล็บ

และทริปนี้ ยังมีผู้บริโภคจากร้านอิ่มเอม ได้ไปดูต้นทางการผลิตอาหารอินทรีย์ พบ ปะ พูดคุยกับคนต้นแบบ คุณโจน จันได แห่งสวนพันพรรณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นทางของอุดมการณ์และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของร้านอิ่มเอม ทำให้ได้เห็นถึงมิติ และคุณค่าของอาหารอินทรีย์ ที่เป็นมากกว่าอาหาร แต่หมายถึงอุดมการณ์ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม การสร้างความเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนสังคม ทำให้ผู้บริโภคได้เห็น บทบาท และโอกาสในการยกระดับตัวเอง ด้วยการลุกขึ้นมา ร่วมเรียนรู้ ออกนอกกรอบเดิมๆ และมาช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อสร้างระบบอาหารที่สมดุลยั่งยืน


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics