รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 24, 2019 17:49
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C18YW064P_th.pdf
คุณได้อะไรจากหลักสูตร
อบรม วันศุกร์ - วันเสาร์ที่ 1-2 มีนาคม 2562

เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ และที่สำคัญการนำเสนอ Infographic สามารถแสดงเป็นภาพหรือกราฟฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล ด้วยการอธิบาย เน้นสัญลักษณ์ หรือภาพแทนข้อความ เหมาะสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะทำให้ เข้าใจได้รวดเร็ว และประมวลผลได้ง่าย

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิคพิเศษที่มีความสำคัญในการออกแบบ Infographic ผ่านสื่อ Presentation โดยทดลองทำ Workshop และยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ สร้างสรรค์ Presentation ให้เกิดความแตกต่างในการนำเสนอ เพิ่มความทันสมัย ตรงเป้า เพิ่มสมรรถภาพด้านการสื่อสาร สามารถสร้างมูลค่าทางรายได้ และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. รู้จักการจัดวางเนื้อหา InfoGraphic อย่างโดดเด่น
2. ทิปในการพัฒนาเทคนิค InfoGraphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์

4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพ infographics ได้

5. บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ เน้นเทคนิคการจัดองค์ประกอบประยุกต์ใช้ infographics ในการทำสื่อ Presentation

เนื้อหาที่น่าสนใจ
วันที่ 1
1. Infographics คืออะไร, การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยตามเทรนด์
2. ประโยชน์ของ Infographic
3. Trend Infographic Style
4. ประเภทของ Infographic
5. Basic Infographic และ Pictogram คืออะไร
6. 9 แบบ Layout Infographic
7. ขั้นตอนการทำงาน Presentation
Workshop 1. Pictogram
Workshop 2. infographic
Microsoft PowerPoint 2016
1. มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2016
2. การวางโครงสร้างของเนื้อหา Story Board
3. การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)
4. มุมมองการทำงาน Chart & Graph
5. การทำงานรูปภาพ รูปวาด และ Word Art/ Smart Art
6. การจัดรูปแบบสไลด์ (Slide Design)
7. การจัดการกับต้นแบบ (Slide Master)
8. การสร้างผลงาน Animation Infographic
9. เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ
10. Workshop 3. Story Board
วันที่ 2
1. เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อสร้าง Infographic
2. กฏ ข้อควรระวัง Infographic Design Rules
3. สีกับอารมณ์ความรู้สึก The Psychology of Color
4. สร้างจุดเด่น Focus Infographic
5. 6 Reasons why your Infographic design bad
6. สรุป ขั้นตอนการพัฒนา Infographic แบบรวดเร็ว
7. Workshop 4. วิธีสร้าง Infographic ด้วย PiktoChart
Microsoft PowerPoint 2016
1. การจัดการควบคุม Page Layout / Design
และวัตถุลงในตัวชิ้นงานด้วย PowerPoint
2. การเลือกภาพให้เหมาะสำหรับการวางตัวอักษรเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย
3. การเลือกสีให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นทิศทางเดียวกัน
4. การกำหนด Typography ปรับขนาดให้อ่านง่าย
5. การจัดการ Icon Fronts และ Icon File สำหรับตกแต่ง
6. Workshop 5. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็น Infographic
วิทยากร
คุณภิญญาพัชญ์ บุญฉัตรสุริยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
นักออกแบบ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ราคา 6,420.00 บาท สมาชิก 6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,
หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป 7,000 + VAT 7% 490 = 7,490 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 02-7173000-29 ต่อ 81 (Call Center) หรือ
(คุณ อังค์วรา) ต่อ 751 e-mail : ungwara@tpa.or.th
(คุณ วลันธร) ต่อ 715 e-mail : walanthon@tpa.or.th

Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics