เกษตรกรจ.น่านยิ้ม!! รับมอบหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ส.ป.ก.ชู...ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ บริการเชิงรุกพื้นที่ห่างไกล (Mobile Unit)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 29, 2019 10:02
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมมอบหนังสืออนญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวน ๘๕ ราย โดยมี นายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิโรจน์ จันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นายอนุรักษ์ คำมี นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวภารวี มากะจาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ การให้บริการเชิงรุกในสถานที่ห่างไกล(Mobile Unit) ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งอำเภอท่าวังผา เป็น ๑ ใน ๙ อำเภอ ที่จัดกิจกรรม มีเกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ มารับบริการ ๒๕๐ ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ อาทิ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอออกใบแทนส.ป.ก.๔-๐๑ การเตรียมและการจัดเรียงเอกสารกรณีการขอรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือยินยอม (ขอไฟฟ้า ขอทะเบียนบ้าน) สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดตั้งขึ่น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร จำนวน ๕๒,๑๒๐ ราย เนื้อที่ เนื้อที่ ๓๔๘,๘๘๘ ไร่ ๗๐,๗๖๘ แปลง และในปีงปประมาณ ๒๕๖๒ ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน จำนวน ๙ อำเภอ รวม ๑๔ ครั้ง โดยพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ไปแล้ว ๗,๔๗๘ ราย เนื้อที่ ๔๙,๙๒๖ ไร่ ๑๐,๐๔๓ แปลง ซึ่งแบ่งเป็นแปลงเกษตรกรรม เนื้อที่ ๔๙,๕๕๖ ไร่ ๘,๙๔๘ แปลง แปลงที่ดินชุมชน เนื้อที่ ๓๗๐ ไร่ ๑,๐๙๕ แปลง และกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ การให้บริการเชิงรุกในสถานที่ห่างไกล(Mobile Unit) จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมนำคาราวานเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบันทึกขัอมูลสำคัญ มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ ทั้งบริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.๔-๐๑) และบริการอื่นๆ


Latest Press Release

งานเซลล์ที่แรงที่สุดแห่งปีกับ BEAUTRIUM End Year เคลียร์ร้าน Sale up to 90% ลดแรงระดับเคลียร์แล๊นส์

งานเซลล์ที่แรงที่สุดแห่งปีกับ "BEAUTRIUM End Year เคลียร์ร้าน Sale up to 90% ลดแรงระดับเคลียร์แล๊นส์" มาพร้อมสาขาใหม่ BEAUTRIUM สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ช้อปเลยได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62 เฉพาะสมาชิก The1 รับคะแนนสะสม X 2 ตลอดแคมเปญ 15...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล รุ่นที่ 5

คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล" รุ่นที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร และแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี...

ภาพข่าว: เอสดีเจ อินเตอร์ เปิดโรงงานแห่งใหม่ที่ จ.นครพนม

คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด, คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ, คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย...

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำระดับพรีเมียมสุดคุ้มสำหรับมื้อเที่ยง ที่ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รวมติ่มซำรสเลิศไว้ ให้เลือกสรรมากกว่า 50 รายการ อาทิ ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ไหล ขนมจีบปูเน้นๆ เผือกทอดและอีกหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟ กันแบบร้อนๆ ให้คุณอร่อยเต็มอิ่มสำหรับมื้อเที่ยง ที่นี่ ในราคาเพียง 589...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน...

Related Topics