เกษตรกรจ.น่านยิ้ม!! รับมอบหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ส.ป.ก.ชู...ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ บริการเชิงรุกพื้นที่ห่างไกล (Mobile Unit)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 29, 2019 10:02
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมมอบหนังสืออนญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวน ๘๕ ราย โดยมี นายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิโรจน์ จันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นายอนุรักษ์ คำมี นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวภารวี มากะจาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ การให้บริการเชิงรุกในสถานที่ห่างไกล(Mobile Unit) ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งอำเภอท่าวังผา เป็น ๑ ใน ๙ อำเภอ ที่จัดกิจกรรม มีเกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ มารับบริการ ๒๕๐ ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ อาทิ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอออกใบแทนส.ป.ก.๔-๐๑ การเตรียมและการจัดเรียงเอกสารกรณีการขอรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือยินยอม (ขอไฟฟ้า ขอทะเบียนบ้าน) สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดตั้งขึ่น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร จำนวน ๕๒,๑๒๐ ราย เนื้อที่ เนื้อที่ ๓๔๘,๘๘๘ ไร่ ๗๐,๗๖๘ แปลง และในปีงปประมาณ ๒๕๖๒ ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน จำนวน ๙ อำเภอ รวม ๑๔ ครั้ง โดยพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ไปแล้ว ๗,๔๗๘ ราย เนื้อที่ ๔๙,๙๒๖ ไร่ ๑๐,๐๔๓ แปลง ซึ่งแบ่งเป็นแปลงเกษตรกรรม เนื้อที่ ๔๙,๕๕๖ ไร่ ๘,๙๔๘ แปลง แปลงที่ดินชุมชน เนื้อที่ ๓๗๐ ไร่ ๑,๐๙๕ แปลง และกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ การให้บริการเชิงรุกในสถานที่ห่างไกล(Mobile Unit) จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมนำคาราวานเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบันทึกขัอมูลสำคัญ มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ ทั้งบริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.๔-๐๑) และบริการอื่นๆ


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics