พัฒนาฝีมือพะเยาจัดสัปดาห์ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สร้างแรงงานคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 29, 2019 12:14
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดโครงการ "สัปดาห์แห่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ ต่อเนื่องกัน 3 สาขาอาชีพ รวม 70 คน ได้แก่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 1 ให้กับช่างยนต์ของ หจก.อู่วีไอพีพะเยา จำนวน 25 คน ณ หจก.อู่วีไอพีพะเยา ต.จำป่าหวาย อ.เมือง และ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จำนวน 10 คน ณ อาคารฝึกงานช่างซ่อมรถยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในอำเภอปง จำนวน 15 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อ.ปง ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2562 และดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างเย็บ ระดับ 1 ให้กับผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) 420 ชั่วโมง ในอำเภอภูซาง จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านก๊อน้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา ซึ่งได้ร่วมโครงการกับสำนักงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีมติรับรอง ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน" ซึ่งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสาขาอาชีพที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งสามสาขาในครั้งนี้ ได้รับการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กล่าวคือ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 400 บาท ขณะที่ผู้ผ่านมาตรฐานฯ สาขาช่างเย็บ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างวันละ 345 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ แสดงว่าได้ผ่านเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทันภายในกำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง และผลงานสำเร็จมีมาตรฐาน จึงเป็นการสร้าง "แรงงานคุณภาพ (Super worker)" ตามนโยบายเร่งด่วน 13 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ข้อที่ 1 ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (super worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่จ้างช่างที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นงานที่ดี มีคุณภาพ เชื่อถือได้


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics