รมช.วิวัฒน์ เร่งพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าแก้ไขปัญหา พร้อมจับมือบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือดินถล่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 31, 2019 16:21
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า เนื่องจากพื้นที่ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน โดยมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชันสลับภูเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ส่วนมากเป็นดินที่สลายตัวจากหินแกรนิต ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มได้ง่ายหากมีปริมาณน้ำฝนมากและตกติดต่อกันต่อเนื่อง อีกทั้งเคยประสบปัญหาดินถล่มจากน้ำท่วม เมื่อปี 2554 สร้างความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนของเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยอำเภอนบพิตำ มีพื้นที่รวมทั้งอำเภอ จำนวน 450,097 ไร่ มีพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดดินถล่มสูงหากมีปริมาณน้ำฝนมากประมาณ 88,000 ไร่ โดยพื้นที่ของจังหวัดมีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่ป่า 274,875 ไร่ ไม้ยืนต้น/ ยางพารา 141,699 ไร่ ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด) 20,881 ไร่ และชุมชน6,351 ไร่ เป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเข้าไปศึกษาและดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ที่เสี่ยงดินถล่ม พร้อมทั้งวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูทั้งทางกล เช่น ทำทางเบนน้ำทำขั้นบันได และทางระบบพืช การปลูกไม้ผล โดยมีเครื่องตรวจวัดน้ำฝน และมีแปลงทดลองเก็บตะกอนดิน เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อาทิ การอบรมให้ความรู้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม สาธิต สนับสนุนปัจจัยเพื่อป้องกันดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน จัดทำแผนการใช้ที่ดินตามฤดูกาล ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย และกำหนดพื้นที่ห้ามอยู่อาศัย

"การชะล้างหน้าดินในประเทศไทยมีความรุนแรงมากถึง 100 กว่าล้านไร่ เกษตรกรที่เข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ป่า มีประมาณไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สิน มากกว่า 100 จุด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านร่วมบูรณาการศึกษาข้อมูลภัยพิบัติ เพื่อนำมาวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อประชาชน" นายวิวัฒน์กล่าว

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ หมู่ 11 ซึ่งเคยประสบเหตุการณ์ดินถล่มเมื่อปี 2554 ทำให้ถนนถูกตัดขาด รถไม่สามารถสัญจรได้ ทางหน่วยงานราชการได้เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ มีการทำถนนลดระดับเป็นสะพานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้าน นายวิรัช ชูศรีสุข ชาวบ้านชุมชนที่มีการสร้างบ้านที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ดินถล่ม โดยมีการสร้างกำแพงป้องกันดินถล่มด้วย


Latest Press Release

งานเซลล์ที่แรงที่สุดแห่งปีกับ BEAUTRIUM End Year เคลียร์ร้าน Sale up to 90% ลดแรงระดับเคลียร์แล๊นส์

งานเซลล์ที่แรงที่สุดแห่งปีกับ "BEAUTRIUM End Year เคลียร์ร้าน Sale up to 90% ลดแรงระดับเคลียร์แล๊นส์" มาพร้อมสาขาใหม่ BEAUTRIUM สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ช้อปเลยได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62 เฉพาะสมาชิก The1 รับคะแนนสะสม X 2 ตลอดแคมเปญ 15...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล รุ่นที่ 5

คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล" รุ่นที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร และแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี...

ภาพข่าว: เอสดีเจ อินเตอร์ เปิดโรงงานแห่งใหม่ที่ จ.นครพนม

คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด, คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ, คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย...

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำระดับพรีเมียมสุดคุ้มสำหรับมื้อเที่ยง ที่ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รวมติ่มซำรสเลิศไว้ ให้เลือกสรรมากกว่า 50 รายการ อาทิ ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ไหล ขนมจีบปูเน้นๆ เผือกทอดและอีกหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟ กันแบบร้อนๆ ให้คุณอร่อยเต็มอิ่มสำหรับมื้อเที่ยง ที่นี่ ในราคาเพียง 589...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน...

Related Topics