Blackmores สานต่อกิจกรรม B for Earth ปีที่5

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 6, 2019 16:04
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--พีอาร์ สตอรี่

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Blackmores B for Earth ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อ ของน้อง" กิจกรรมดีๆ ที่บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย น.ส.ผสุดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป จัดขึ้น เพื่อชวนให้ทุกคนร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริษัทฯ เล็งเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วสามารถ นำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำแนวคิดภายใต้หลักการ 3 R คือ Reduce ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์แก้ว

ไม่เพิ่มขยะต่อสิ่งแวดล้อม Reuse การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์อื่น และ Recycle คือนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบหลอมเป็นผลิตภัณฑ์แก้วรูปแบบใหม่ ๆ โดยกิจกรรม Blackmores B for Earth รณรงค์ให้ลูกค้านำขวดแก้วเปล่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์สใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และนำขวดเปล่าเหล่านั้นกลับเข้าสู่กระบวนการ Reduce และ Reuse ด้วยกิจกรรมพิเศษ 1ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง เชิญชวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานการประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส เพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 120,000 บาท

ทั้งนี้การจัดประกวดการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส บริษัทฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอ ขั้นตอนการปลูกผักจากผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้นักเรียนได้ศึกษาถึงขั้นตอนการปลูก

ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษากว่า 97 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผักที่ปลูกจะต้องเป็นผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า วอเตอร์เครสใบเล็ก วอเตอร์เครสใบใหญ่ ซึ่งเป็นผักรับประทานง่าย และมากด้วยคุณค่าทางสารอาหารพร้อมถ่ายทำคลิปวิดีโอ การปลูกจนไปถึงการปรุงอาหาร เพื่อให้ตรงกับแนวคิดที่ว่า "1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง" ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแม่ลายเหนือ จ.เชียงใหม่ ส่วนขวดเปล่าอีกกว่า 1.3 ตัน ที่ลูกค้านำเข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับเข้าไปสู่กระบวนการ Recycle

ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายขวดเปล่ากว่า 1.3 ตัน มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งมีเด็กๆ อยู่ในความดูแลกว่า 400 คน พร้อมทั้งนำวิทยากรสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส

โดยเด็กๆ ในบ้านราชวิถีทุกคนจะได้ปลูกผักเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารรับประทานเองทุกวันหยุด การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ทรัพยาการอย่างรู้คุณค่า ได้ผักที่สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหาร "การจัดกิจกรรม Blackmores B for Earth ปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและเราสามารถช่วยกันลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ โดยทุกครั้งที่ผ่านมากิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับ

จากลูกค้านำขวดเปล่าแบลคมอร์สเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 1 ตันทุกปี เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แต่ในปีที่5 นี้ แบลคมอร์สต้องการปลูกจิตสำนึกในเรื่องนี้ไปสู่เด็กให้รู้จักการนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกผักจากขวดแก้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และยังได้รับประโยชน์จากสารอาหารในผักที่ปลูกเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง เราเชื่อว่า เด็กจะเข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และรู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรใกล้ตัวให้เกิดคุณค่ามากที่สุด" น.ส.ผุสดี กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

ภาพข่าว: เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย และคณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ

เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการตลาดชั้นนำระดับโลกนำโดย มร. สจ๊วต เคลลี่ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน...

ค.ร.ม.ไฟเขียวอัดงบ 767 ล้านบาท หนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2562 ภายใต้วงเงิน 767 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทางกระทรวงเกษตรฯ ขานรับพร้อมเร่งสั่งการกรมประมงดำเนิน 2 โครงการ...

พรูเด็นเชียล ประเทศไทยและธนาคารธนชาตนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน แบบประกันชีวิตเบี้ยฯ เบาๆ คุ้มครอง โดนใจลูกค้าทุกกลุ่ม

ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ทำอาชีพอะไร จะเป็นพนักงานประจำ หรือทำอาชีพอิสระ ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่มีสะดุดได้ ถ้ามีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการวางแผนสร้างหลักประกันด้านสุขภาพเพื่อความมั่นคงของชีวิตตัวเองและครอบครัว...

CIBA_มธบ.ร่วมกับ ธ.ออมสินและสภาวิชาชีพบัญชี ลงพื้นที่เกาะเกร็ดต่อยอดโครงการออมสินยุวพัฒน์ แนะวิสาหกิจชุมชนทำบัญชีแบบง่าย

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดทำโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น...

ภาพข่าว: องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดแถลงข่าวเปิดตัว TBCSD New Chapter

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดแถลงข่าวเปิดตัว TBCSD New Chapter เพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการรวมพลังกันของธุรกิจแนวหน้าในประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ...

Related Topics