พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 18, 2019 18:05
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับช่างสีรถยนต์ของอู่ จำนวน 33 คน ทำการทดสอบภาคทฤษฎี (ความรู้) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยระบบ E-testing ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง สำหรับภาคปฎิบัติได้แบ่งทดสอบเป็น 2 กลุ่ม : กลุ่มแรก ทดสอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อู่วีไอพีพะเยา อ.เมือง จำนวน 20 คน และกลุ่มที่ 2 ทดสอบ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อู่เศวตยนต์พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เป็นการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ตามนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 13 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ให้กับวงการช่างสีรถยนต์ในจังหวัดพะเยา โดยนำร่องในอู่เคาะพ่นสีขนาดใหญ่ 2 แห่งของจังหวัด ทั้งนี้ ช่างที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 หมายถึง ช่างสีที่สามารถเตรียมผิวงานเพื่องานพ่นสีพื้นทุกประเภท โป๊สีบนผิวโลหะ ผิวโค้ง และโป๊จับสัน พ่นสีพื้นและกันสนิมใต้ท้องรถได้ ขณะที่ ช่างสีที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 2 จะสามารถซ่อมสีและพ่นสีจริงแห้งเร็วและแห้งช้า ใช้สารอุดรอยต่อและตะเข็บ เตรียมงานและพ่นสีกันซึม และผู้ที่ผ่าน ระดับ 3 จะสามารถเทียบสี ผสมสีและซ่อมรอยต่อสี อบสีโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง ประเมินราคาค่าแรงในการซ่อมสีตามลักษณะงาน ในการนี้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราวันละ 400 บาท ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของผลงานสีรถยนต์ที่ได้กระทำด้วยช่างที่ผ่านมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้วางแผนร่วมกันที่จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 อีกด้วย


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics