สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 6, 2019 16:15
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ให้กับ สปป.ลาว แขวงสะหวันนะเขต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีจัดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) พร้อมด้วย ท่านคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ท่านบุนลบ โคดหลักคำ หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสะหวันนะเขต หัวหน้าส่วนราชการ สภาหอการค้ามุกดาหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขวงสะหวันนะเขต โดยมี นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 50 คน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณในการดำเนินโครงการ ดำเนินการฝึกอบรมสาขา " การบริหารทรัพยากรมนุษย์ " โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 /ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขวงสะหวันนะเขต มีผู้เข้ารับการฝึก อบรม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน จากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน แขนงจัดตั้ง-ตรวจตราสหพันธ์แม่หญิงแขวง หน่วยงานบริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน แขนงพัฒนาวิชาชีพชาวหนุ่มแขวง แขนงส่งเสริมวิสาหกิจ แผนกอุตสาหกรรมและการค้า แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวง แผนกแผนการและการลงทุน แขนงการจัดตั้ง-ตรวจตราห้องว่าการแขวง บริษัทน้ำตาลมิตรลาว สภาอุตสาหกรรมและการค้า บริษัทเทพีจัดหางาน แผนกการตลาดบริษัทสะหวันปัก แผนกบุคคลบริษัทชิวีลักลาว บริษัทเจพีเอนเวดเม้น บริษัทมิซสุลาว บริษัทโกลาว บริษัทลาวมีไซ จำกัด


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics