มทร.ธัญบุรี จับมือ อพวช. บ.แกมมาโก้ เฟ้นหาแชมป์ FLL เซนต์คาเบรียล คว้าแชมป์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 21, 2019 10:35
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทยชิงแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST(R) LEGO(R) League Thailand 2018/19 ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) เปิดเผยว่า ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์FIRST LEGO League (FLL) เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพร่วมกัน เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่ม ในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเยาวชน ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นนวัตกรต่อไป การแข่งขันนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป อีกทั้งกระตุ้นความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 1,000 คน จำนวน 68 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น FLL รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 45 ทีม และ FLL Junior รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จำนวน 23 ทีม ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ รัฐเทรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2562

ทางด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เผยว่า ในการกิจกรรมในครั้งนี้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ได้ใช้ความคิด และสร้างนักประดิษฐ์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความคิด สร้างหุ่นยนต์ในวันนี้ เป็นการสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ให้กับประเทศ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และสิ่งที่ประจักษ์คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ได้ทำงานร่วมกัน ร่วมมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน เรียนรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมของประเทศ จำเป็นต้องสร้างนักคิด นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กไทยสามารถบูรณาการความรู้ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นทุกชิ้น สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันถ้วยรางวัลประเภท FLL 2018/19 ประเภท Robot Performance Award 1st Place ได้แก่ ทีม POPT จาก สถาบัน RoboMind Ramkhanhaeng, Robot Design Award 1st Place ได้แก่ ทีม RC_FF จาก สถาบัน Robot Create , Project Award 1st Place ได้แก่ ทีม PRC BLUE HAWK โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,Core Values Award 1st Place ได้แก่ ทีม SKIP Galaxyโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Champion's Award 2nd Place ได้แก่ ทีม VIKING จาก สถาบันTop Robotkids ,Champion's Award 1st Place ได้แก่ ทีม SG-Classic จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล


Latest Press Release

ภาพข่าว: แฟลช เอ็กซ์เพรส มอบทุนการศึกษา กองทัพบก

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกำลังพลกองทัพบกที่มีผลการเรียนดี...

ตัวแทนจาก National Geographic Society และ Campaign for Nature จับมือนานาชาติผลักดันแผนอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้นำรัฐบาล องค์กรเอ็นจีโอ ภาคธุรกิจ และนักการกุศล ร่วมผลักดันนานาชาติให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่อย่างน้อย 30% ของโลกภายในปี 2573 เหลือเวลาอีกเพียง 18...

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ กรรมการ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

Related Topics