รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 25, 2019 17:43
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศ ในปี 2561 มีพื้นที่ปลูกมะม่วง27,300 ไร่ ผลผลิตรวม 21,400 ตันต่อปี โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ปีละกว่า 600 ตัน มีมูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท อีกทั้งเป็นผลผลิตที่มีการรับรองคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบ GAP สามารถตรวจสอบย้อนกลับ สู่แหล่งผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตามให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหากมีปัญหาหรือติดขัดให้เร่งหาแนวทางเพื่อลดขั้นตอนการตรวจรับรอง GAP นอกจากนี้จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ความใกล้ชิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม เป็นต้น ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่จัดทำโครงการนำร่องการส่งออกมะม่วงไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และมีแผนกำหนดเป้าหมายการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทั้งในรูปผลสดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพการปลูกมะม่วงแก่เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ฉะเชิงเทราอีกด้วย

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงของ จ.ฉะเชิงเทรา ว่า โดยทั่วไปผลผลิตมะม่วงจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นมา สำหรับช่วงเดือน เม.ย. เป็นผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลปกติ ซึ่งมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก หน่วยงานราชการของ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการสนับสนุน ทั้งด้านการผลิต การตลาด โดยประสานงานกับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ตลาดไท โรบินสันฉะเชิงเทรา และโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี เพื่อจำหน่ายผลผลิตมะม่วงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจำหน่ายเป็นของฝากและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตการเกษตร อาทิ มะม่วงดิบมะม่วงสุก มะพร้าวน้ำหอม ไข่ไก่ และปลากัด การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ พันธุ์ไม้ สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของดีเมืองแปดริ้ว สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง(เบอร์ 8) สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าของเกษตรกร Young Smart Farmer สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ของ จ.ฉะเชิงเทราอาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสำนักงานตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราทุกภาคส่วน

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง มะพร้าว ปลากัด และไข่ไก่) พร้อมทั้งมอบโล่ห์สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ให้แก่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดจากนั้นร่วมกิจกรรมตำส้มตำมะม่วง (ลีลา) และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ จุดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และแปลงใหญ่


Latest Press Release

ภาพข่าว: แฟลช เอ็กซ์เพรส มอบทุนการศึกษา กองทัพบก

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกำลังพลกองทัพบกที่มีผลการเรียนดี...

ตัวแทนจาก National Geographic Society และ Campaign for Nature จับมือนานาชาติผลักดันแผนอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้นำรัฐบาล องค์กรเอ็นจีโอ ภาคธุรกิจ และนักการกุศล ร่วมผลักดันนานาชาติให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่อย่างน้อย 30% ของโลกภายในปี 2573 เหลือเวลาอีกเพียง 18...

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ กรรมการ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

Related Topics