รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 25, 2019 17:43
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศ ในปี 2561 มีพื้นที่ปลูกมะม่วง27,300 ไร่ ผลผลิตรวม 21,400 ตันต่อปี โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ปีละกว่า 600 ตัน มีมูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท อีกทั้งเป็นผลผลิตที่มีการรับรองคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบ GAP สามารถตรวจสอบย้อนกลับ สู่แหล่งผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตามให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหากมีปัญหาหรือติดขัดให้เร่งหาแนวทางเพื่อลดขั้นตอนการตรวจรับรอง GAP นอกจากนี้จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ความใกล้ชิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม เป็นต้น ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่จัดทำโครงการนำร่องการส่งออกมะม่วงไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และมีแผนกำหนดเป้าหมายการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทั้งในรูปผลสดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพการปลูกมะม่วงแก่เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ฉะเชิงเทราอีกด้วย

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงของ จ.ฉะเชิงเทรา ว่า โดยทั่วไปผลผลิตมะม่วงจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นมา สำหรับช่วงเดือน เม.ย. เป็นผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลปกติ ซึ่งมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก หน่วยงานราชการของ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการสนับสนุน ทั้งด้านการผลิต การตลาด โดยประสานงานกับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ตลาดไท โรบินสันฉะเชิงเทรา และโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี เพื่อจำหน่ายผลผลิตมะม่วงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจำหน่ายเป็นของฝากและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตการเกษตร อาทิ มะม่วงดิบมะม่วงสุก มะพร้าวน้ำหอม ไข่ไก่ และปลากัด การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ พันธุ์ไม้ สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของดีเมืองแปดริ้ว สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง(เบอร์ 8) สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าของเกษตรกร Young Smart Farmer สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ของ จ.ฉะเชิงเทราอาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสำนักงานตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราทุกภาคส่วน

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง มะพร้าว ปลากัด และไข่ไก่) พร้อมทั้งมอบโล่ห์สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ให้แก่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดจากนั้นร่วมกิจกรรมตำส้มตำมะม่วง (ลีลา) และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ จุดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และแปลงใหญ่


Latest Press Release

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ #The Givers Network 2019, Bangkok และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ 'The Givers Network 2019, Bangkok' และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้ 3 พันธมิตรจากองค์กรระดับนานาชาติ Asia Philanthropy Circle โดย Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ...

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้...

มาเพื่อมง! น้องกัน ศิริกันติยา คว้ามง Top Pre Teen Model of the Planet 2019

เวทีการประกวดเยาวชนโลก " Top Child Model of the Planet 2019" เป็นเวทีประกวดเยาวชนที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก การประกวดนี้ ที่จัดขึ้นที่เมืองบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย มีตัวแทนเยาวชน ชาย - หญิง จากทั่วโลกกว่า 30 ชาติเข้าร่วมประกวด...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ...

Related Topics