ปลัด ก.วิทย์ บรรยายพิเศษ เรื่องแผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าของจีโนมิกส์ประเทศไทย งาน NAC2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 27, 2019 13:40
กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 หรือ NAC2019 (NSTDA Annual Conference) ภายใต้หัวข้อ "จีโนมิกส์ประเทศไทย : สถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคต" (Genomics Thailand : Present & Future) โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องแผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าของจีโนมิกส์ประเทศไทย (Thailand's National Action Plan on "Genomics Thailand") และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศ.นพ.ประสิทธิ์ฯ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการนำเสนอสถานภาพการดำเนินงานของเครือข่ายในการดำเนินโครงการ Genomics Thailand การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำในประเทศไทย รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน

รศ.นพ.สรนิตฯ กล่าวว่า โครงการ Genomics Thailand จัดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐมนตรี 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านการทำงานแบบกิจการค้าร่วม (Consortium) คือ การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการร่วมกันขององค์กรธุรกิจตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป เพื่อดำเนินกิจการหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ Thailand 4.0 (นายกรัฐมนตรี) และเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี มี Flagship Project เห็นผลชัดเจนในระยะสั้น เพื่อทำ Whole Genome Sequencing 50,000 ราย (Genomics Thailand 50K) ขณะนี้รออนุมัติงบประมาณปี 2562 จำนวน 96 ล้านบาท โดยแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย จำแนกงบประมาณตามมาตรการ 6 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการวิจัย 2)ด้านการบริการ 3)ด้านชีวสารสนเทศ (รวม National Data Bank) 4)ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร 5)ด้านการจัดการกฎหมายและจริยธรรม (ELSI) 6)ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ 7)ค่าบริหารการจัดการ ประสานงานและอื่นๆ

ส่วน Flagship Project (Big Data of Gene) จำแนกเป็น 3 โครงการ คือ 1)การวิเคราะห์ Whole genome sequencing เพื่อสนับสนุนการวิจัย (10,000 ราย x 5 ปี) 2)การพัฒนา National Data Bank และการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล 3)การพัฒนา National Human Biobank


Latest Press Release

OCEAN LIFE ไทยสมุทร นำทัพตัวแทนติด TOP 5 รับรางวัล TNQA ตอกย้ำใช้พลังความรักสร้างความสำเร็จมากว่า 7 ทศวรรษ

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จำนวน 41 คน...

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ส่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ Up Skills สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ให้มี ความรู้ ทักษะ เพื่อนำไปปรับใช้กับกระบวนทำงานในการเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในวงจรการผลิต นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.)...

Win BIG with MCC HPE Q22019

บริษัท เมโทร คอนเนค จำกัด จัดโปรแกรมรายการส่งเสริมการขาย Win BIG with MCC & HPE สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Hewlett Packard Enterprise ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดทริปเวียดนาม (ฮอยอัน-ดานัง) กับ Business Partners ซึ่งสร้างความประทับใจ...

เรียนรู้เทคโนโลยีสู่มืออาชีพ นักบัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุม

SPU Dynamic University นักศึกษาบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Cloud และ Big Data เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการบัญชี สู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The...

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดแคมเปญรักษ์โลก wOrld Of cafe sOciety ชวนพกแก้วมาซื้อกาแฟ รับส่วนลด 10 บาท แจกกาแฟฟรีทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ส.ค.2562

เพราะ 'พลาสติก' เริ่ม 'คับ' โลก… เซ็นทรัลเวิลด์ จึงอยากชวนลูกค้าให้ "พกแก้วมานะcup" กับแคมเปญ "wOrld Of cafe sOciety" โลกของคุณ อยู่ที่แก้วของคุณ ตอกย้ำการเป็น The World of Cafe...

Related Topics