คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ติดโผการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยืนยันความแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครผู้สนใจหลักสูตรวิชากฎหมายถึงกลางเดือนเมษายน 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 1, 2019 13:52
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับ ติดท็อป 200 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2019 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาต่างๆ โดย QS จากประเทศอังกฤษ เป็นหน่วยงานในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งผลการจัดอันดับของ QS นั้น ได้รับความเชื่อถือและใช้อ้างอิงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเป็นสถาบันการศึกษาทางนิติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ที่เวลานี้กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา โดยมีหลายหลักสูตรให้เลือกตามความเหมาะสม ทั้งหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ LL.M. (Business Law) International Program โดยเปิดให้สมัครทางออนไลน์ที่ www.law.chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า "ปัจจัยที่ส่งผลให้คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาทางนิติศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 200 อันดับแรกของโลก สืบเนื่องจาก หลักสูตรของเรามีถึง 7 หลักสูตรซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บัณฑิตของเราจึงก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงการสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีการจัดการบริการวิชาการและผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาในทุกมิติ

นอกจากนี้เรายังร่วมมือในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จึงเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพให้นิติศาสตร์ จุฬาฯ มีความแข็งแกร่ง มีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโททางกฎหมายเป็นแห่งแรกของประเทศ ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคง

อีกทั้งในปีที่ผ่านมา เราได้ขยายความร่วมมือไปสู่ทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการให้ทุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และมีการผลิตผลงานวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์ จนทำให้ติดอันดับโลกเป็นครั้งแรกอย่างน่าภาคภูมิใจ

ในด้านคณาจารย์ เรามีความโดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ประจำกับทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พิเศษซึ่งรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากประสบการณ์จริง กระทั่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในภาคส่วนต่างๆ จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์"

ทางคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากศึกษาความรู้ด้านนิติศาสตร์ สมัครเข้าเรียนในหลายหลักสูตร โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เท่านั้น โดยมีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได้ (ยกเว้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ) หลักสูตร 3 ปี โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายนศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สำหรับนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อศึกษาต่อยอดตามหมวดวิชาที่สนใจ ได้แก่ กฎหมายเอกชนและธุรกิจ, กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายนศกนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาใดๆ ก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพ หรือประสงค์จะประกอบการด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และภาษีอากร โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายนศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร สำหรับนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ หรือภาษีอากร โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายนศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่สนใจศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางนิติศาสตร์ในเชิงลึก โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคมศกนี้

หลักสูตร LL.M. (Business Law) International Program สำหรับนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องการศึกษากฎหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ โดยไม่จำเป็นเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 พฤษภาคมศกนี้

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.law.chula.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-2017 หรือ facebook.com/LawChula และ Line id : @LawChula


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics