SME D Bank ผนึกกำลัง มจธ. จัดโครงการSME-D Scale up Automation ยกระดับ SMEs Startup สู่ระบบอัตโนมัติ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 5, 2019 11:53
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--ธพว.

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า โครงการ"SME - D Scale up Automation ติดปีก SMEs & Startup สู่ระบบอัตโนมัติ 4.0" เกิดจากการตระหนักถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้และโอกาสการเข้าถึง ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนัก เคเอกซ์ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตของผู้ประกอบการให้มุ่งไปสู่ระบบการผลิต 4.0โดยเน้นกระบวนการทางเทคนิคอุตสาหการ ระบบอัตโนมัติ ระบบไอโอที (Internet of things) และระบบการใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานหรือนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ "SME D Scaleup Society" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป

โครงการ "SME - D Scale up Automation ติดปีก SMEs & Startup สู่ระบบอัตโนมัติ 4.0" เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีแนวคิดที่จะยกระดับเทคโนโลยีใการผลิตของผู้ประกอบการให้มุ่งไปสู่ระบบการผลิต 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs&Startupเข้าใจและพบโจทย์ที่สอดรับกับธุรกิจ นำความรู้ด้านระบบอัตโนมัติมายกระดับพัฒนาธุรกิจให้มีนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และลงมือทำ โดยโครงการมีการอบรมหลักสูตรเข้มข้นครบทุกขั้นตอน

ทั้งในด้านการการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการผลิต (Productivity Improvement), กระบวนการจัดการเพื่อลดของเสีย(waste) ภายในระบบทั้งหมด ได้แก่ คน วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านต่างๆTPM (Total Productive Management) การกำหนดตัวชี้วัดผลงานขององค์กร (KPI Mapping), การทำกระบวนการผลิตที่มีอยู่ (Line manual or semi-auto)ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุน และของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต(Automation System Design), และการที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) ต่อยอดความคิดในการพัฒนาธุรกิจด้วยกิจกรรมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (Site Visit) จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ โดยการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหา ณ. สถานประกอบการให้ลูกค้าและผู้ประกอบการสามารถนำคำแนะนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความก้าวหน้า

ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30เมษายน 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่https://goo.gl/x1t5ki ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร 02 265 - 4494, 02 265 -4097 หรือ facebook : powersmethaiและ Line@:@powersmethai


Latest Press Release

ภาพข่าว: วธ.-ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย

ผู้คณะบริหาร บริษัท Universal Studio (สหรัฐอเมริกา) จำกัด (มหาชน) เข้าหารือกับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดการถ่ายทำภาพยนตร์ Fast and Furious 9 ที่มีกำหนดถ่ายทำที่จังหวัดกระบี่...

ภาพข่าว: มอบความคุ้มครอง

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 1 ปี ทุนประกันรวม 28,000,000 บาท แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว...

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ " ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีประกาศรางวัล...

ภาพข่าว: กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) เวทีแห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน...

ภาพข่าว: ทีมชาติอีกสมัย พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์

"พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์" ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในกีฬาประเภท E-Sport เกม...

Related Topics