ติดปีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 22, 2019 14:49
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--สวทน.

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่วข้อง หารือถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตำรวจด้านดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยในการหารือครั้งนี้ เป็นดำริของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการเห็นการบูรณการการทำงานโดยใช้ Bigdata บริหารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงเรื่องศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สามารถลดการนำเข้าสินค้านวัตกรรมจากต่างประเทศได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมตำรวจเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาทิ ระบบการจัดการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงโครงการวิจัยที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงอยากเสนอการสร้าง Education Innovation ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่มีโรงเรียนในความดูแลประมาณ 200 โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 20,000 คน ได้เข้าถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้ว ก็สามารถไปศึกษาต่อได้ในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยตรง ตลอดจนเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเข้าทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตอบโจทย์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การทำงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้หารือเรื่องการเสนอการจัดทำสมุดปกขาวเพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ฉบับที่ 1 โดย สวทน. ได้แนะแนวทางการจัดทำ โดยเสนอให้มีการจัดเป็นกลุ่มการวิจัยให้ชัดเจน และ สวทน. ยินดีสนับสนุนบุคลากรในการให้คำแนะนำและจัดทำสมุดปกขาว ทั้งนี้ สวทน. มีทีมงานทำข้อมูลการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโจทย์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบด้วย ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร.ท.อุทัย นรนิ่ม รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ) นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้าร่วมหารือ


Latest Press Release

ภาพข่าว: เอปสัน ร่วมเติมเต็มความฝันให้น้องใน การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 17

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ (ซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน มูลนิธิสร้างเสริมไทย รับมอบเงินจากนายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 แสนบาท...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดโครงการกระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก เปิดรับบริจาคห่อกระดาษ

ดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาพับเป็นถุงยารักษ์โลก มอบให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดตามนโยบายภาครัฐที่ลดการใช้ถุงพลาสติก และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ ห่อกระดาษที่รับบริจาคได้ส่งต่อให้ชุมชนบ้านบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี...

เปิดตัวทรีทเม้นท์ใหม่ PHYTOMER Oligoforce Lumination Treatment เผยผิวไร้ริ้วรอย คืนความกระจ่างใส

PHYTOMER Oligoforce Lumination Treatment ทรีทเม้นท์ทรีทเม้นต์ต่อต้านริ้วรอยแห่งวัย ช่วยปรับสีผิวและลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวแลดูเปล่งปลั่ง กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการทำความสะอาดและการบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะ ด้วยการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบของ Enzymatic...

ภาพข่าว: สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน สากล เยี่ยมสื่อประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คุณณัฎฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล กรรมการสมาคม พร้อมคณะ นำของที่ระลึกเยี่ยมสื่อมอบให้สื่อมวลชน เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจไทย เข้าชมงาน มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 9 หรือ ASEAN CHINA (BANGKOK) IMPORT & EXPORT...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน รร.รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

Related Topics