ห่วงใยสุขภาพ! ม.ศรีปทุม จัดกีฬาสัปดาห์แห่งความรักษ์(สุขภาพ) ครั้งที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 15, 2019 16:46
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำนักงานบุคคล จับมือ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6 หวังบุคลากรมีความสุข สุขภาพดี ร่วมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันอังคารที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 20.00 น. โดยมีการแข่งขันจำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอลชาย ,เปตอง ,การแข่งขันวิ่งผลัดประเภทต่างๆ และกีฬาฮาเฮ 4 เกมส์ เพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้หันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งจัดโดย สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับโครงการสัปดาห์แห่งการรักษ์(สุขภาพ) จัดขึ้นด้วยเห็นว่าปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา การที่บุคลากรปฏิบัติงานประจำทำให้เกิดความเครียด วิตก กังวล ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานได้ การได้เล่นกีฬาที่เน้นความสนุกสนานไม่หวังผลแพ้ชนะ มีแรงบันดาลใจ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่แก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกัน ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาที่วางไว้และสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้รู้จักการประสานงานและการทำงานเป็นทีม และมีบุคลิกภาพที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดจากการทำงาน สร้างความสามัคคีปรองดองกันระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงาน

อาจารย์กิติกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของการจัดโครงการสัปดาห์แห่งการรักษ์(สุขภาพ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดมา 5 ครั้ง ได้รับการตอบรับและพึงพอใจเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยต้องการให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงานบุคคลและสำนักงานกีฬา จึงได้จัดโครงการ สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการแข่งขันกีฬา ได้สร้างเสริมความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยโดยการแข่งขันกีฬา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อร่วมกันสร้างให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นองค์กรแห่งความสุขตลอดไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics