มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 17, 2019 17:57
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มรภ.สงขลา ในฐานะข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับพระเมตตาคุณตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ณ มรภ.สงขลา จำนวน 5 ครั้ง คือ ในปีพุทธศักราช 2546 2549 2551 2552 และ 2553 ทั้งยังทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าว ร่วมฉายพระรูปไว้เป็นสิริมงคลอีกโสตหนึ่ง มรภ.สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปฏิบัติงานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในพื้นที่เป้าหมายภายใน มรภ.สงขลา จำนวน 8 พื้นที่ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย และ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นภัยพิบัติใกล้ตัว


Latest Press Release

ภาพข่าว: องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดแถลงข่าวเปิดตัว TBCSD New Chapter

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดแถลงข่าวเปิดตัว TBCSD New Chapter เพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการรวมพลังกันของธุรกิจแนวหน้าในประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ...

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน DTC Showtime เปิดบ้านโชว์ของ

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่างยิ่งใหญ่จัดงาน Open House ในตีม "DTC Showtime เปิดบ้านโชว์ของ" ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายกว่า 490 คน...

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ THE WEALTH จัดบรรยาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบต่อธุรกิจ

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ THE WEALTH จัดบรรยายสุดพิเศษ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบต่อธุรกิจ โดยวิทยากร อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังอย่างคับคั่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ หลักสูตร THE WEALTH...

TOTmobile เชิญร่วมบริจาค 60 ปี มจธ. เพื่อช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษา

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วาระพิเศษครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4ก.พ.63...

KBTG จัดแข่งขัน TechJam 2019 เฟ้นหา ตัวจริง ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ

KBTG เปิดเวทีแข่งขัน TechJam 2019 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Deep Jam เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือที่รู้ลึก รู้จริงด้านเทคโนโลยีและการออกแบบจนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน 3 ด้าน คือ Coding, Data และ Design ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG...

Related Topics