ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 21, 2019 16:08
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) ที่มัสยิดเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานชมรมศิษย์เก่า ม.อ. จังหวัดตรัง และคณะ ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คุณประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบาตูปูเต๊ะตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวบ้านตำบลเกาะลิบง ร่วมในพิธีเปิด

โครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2555 และจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ" เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักบูรณาการ นำความรู้ด้านวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน

โครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งนี้ ได้เลือกลงพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-27 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและโรงครัวที่มัสยิดตำบลเกาะลิบง กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมด้านสัมพันธ์ชุมชนและกีฬาชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเกาะลิบง.


Latest Press Release

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จนจบระดับปริญญาตรี มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา...

ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี...

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ...

โควิด-19 เปลี่ยนวิถีการส่งออกเครื่องสำอาง สินค้าด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและร่างกาย ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อจากนี้

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไปทั่วโลก ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เครื่องสำอาง...

สพฉ. จับมือ สวทช. ทีโอที และ ม.เกษตรศาสตร์ เสริมแกร่ง ยกระดับ IT ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มุ่งสู่บริการดิจิทัล “ไทยแลนด์ 4.0”

ณ ห้องประชุม 601 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย...

Related Topics