มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 24, 2019 16:01
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden" ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ผ่านการจัดอันดับที่เรียกว่า "CWTS Leiden Ranking 2019" ซึ่งการจัดอันดับนี้พิจารณาจากผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว ที่มี impact ที่สุดก็คือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล Web of Science หรือที่เราเคยเรียกกันว่า "ISI" ที่มีแต่ผลงานและวารสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผู้จัดอันดับคือมหาวิทยาลัย Leiden จาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยใช้จำนวนผลงานวิจัยจาก ISI หรือ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับ Top 1% 5% 10% 50% ของวารสารที่มีคุณภาพต่างๆ

ทั้งนี้ เมื่อดูจากผลการจัดอันดับในปี 2019 (ข้อมูลจากผลงานวิจัยย้อนหลัง 4 ปีคือ 2014-2017) และดูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ Top 1% ของวารสาร คือวารสารที่ดีที่สุด 1% แรก ที่มี impact ปรากฎว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับทื่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biomedical and health sciences) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในประเทศไทยมี 5 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลมาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจต่างๆที่ปรากฎผลชัดเจนและนำไปสู่การได้รับการจัดอันดับดังกล่าวหลายโครงการ เช่น โครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด และภาคตะวันออกอีก 1 จังหวัด นอกจากนี้ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วยใน สปป.ลาว, โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้อีก 3 จังหวัด และมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพที่มีความชำนาญ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน, ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส, ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่, ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศสภาวะและสุขภาพสตรี, ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ, ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ นอกจากโครงการเหล่านี้ยังมีอีกหลายโครงการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาได้ตรงจุด ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และ ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง


Latest Press Release

สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการ Up Skills พนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22...

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือเครือซีพี -ทรู มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" จับมือ"เครือซีพี -ทรู" มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 ปลุกจิตสำนึกเด็กและชุมชน เสริมพลังขจัดคอร์รัปชั่นให้หมดจากประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ...

ม.รามคำแหงคิกออฟ เปิด ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานโครงการ "ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน" และลานกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี...

OTOP Midyear 2019 คัดสุดยอด สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประกวด "สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ในงาน OTOP Midyear 2019 หวังสืบสานเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนไทย ในการสร้างสรรค์สำรับอาหารพื้นบ้านไทยให้น่ารับประทาน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์...

มีเดย์ริชจัดโปรแจกทองสนั่นลั่นเมือง

บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ "มี เดย์ ริช" (ME DAY RICH) จัด โปรโมชั่นเอาใจตัวแทนจำหน่าย "แจกทองสนั่นลั่นเมือง" โดยตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและวีไอพีสามารถใช้สิทธิร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกคน...

Related Topics