มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 24, 2019 16:01
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden" ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ผ่านการจัดอันดับที่เรียกว่า "CWTS Leiden Ranking 2019" ซึ่งการจัดอันดับนี้พิจารณาจากผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว ที่มี impact ที่สุดก็คือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล Web of Science หรือที่เราเคยเรียกกันว่า "ISI" ที่มีแต่ผลงานและวารสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผู้จัดอันดับคือมหาวิทยาลัย Leiden จาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยใช้จำนวนผลงานวิจัยจาก ISI หรือ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับ Top 1% 5% 10% 50% ของวารสารที่มีคุณภาพต่างๆ

ทั้งนี้ เมื่อดูจากผลการจัดอันดับในปี 2019 (ข้อมูลจากผลงานวิจัยย้อนหลัง 4 ปีคือ 2014-2017) และดูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ Top 1% ของวารสาร คือวารสารที่ดีที่สุด 1% แรก ที่มี impact ปรากฎว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับทื่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biomedical and health sciences) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในประเทศไทยมี 5 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลมาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจต่างๆที่ปรากฎผลชัดเจนและนำไปสู่การได้รับการจัดอันดับดังกล่าวหลายโครงการ เช่น โครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด และภาคตะวันออกอีก 1 จังหวัด นอกจากนี้ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วยใน สปป.ลาว, โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้อีก 3 จังหวัด และมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพที่มีความชำนาญ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน, ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส, ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่, ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศสภาวะและสุขภาพสตรี, ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ, ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ นอกจากโครงการเหล่านี้ยังมีอีกหลายโครงการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาได้ตรงจุด ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และ ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง


Latest Press Release

ภาพข่าว: องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดแถลงข่าวเปิดตัว TBCSD New Chapter

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดแถลงข่าวเปิดตัว TBCSD New Chapter เพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการรวมพลังกันของธุรกิจแนวหน้าในประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ...

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน DTC Showtime เปิดบ้านโชว์ของ

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่างยิ่งใหญ่จัดงาน Open House ในตีม "DTC Showtime เปิดบ้านโชว์ของ" ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายกว่า 490 คน...

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ THE WEALTH จัดบรรยาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบต่อธุรกิจ

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ THE WEALTH จัดบรรยายสุดพิเศษ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบต่อธุรกิจ โดยวิทยากร อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ แก่ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังอย่างคับคั่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ หลักสูตร THE WEALTH...

TOTmobile เชิญร่วมบริจาค 60 ปี มจธ. เพื่อช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษา

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วาระพิเศษครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4ก.พ.63...

KBTG จัดแข่งขัน TechJam 2019 เฟ้นหา ตัวจริง ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ

KBTG เปิดเวทีแข่งขัน TechJam 2019 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Deep Jam เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือที่รู้ลึก รู้จริงด้านเทคโนโลยีและการออกแบบจนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน 3 ด้าน คือ Coding, Data และ Design ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG...

Related Topics