หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 4, 2019 16:43
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้การต้อนรับนายอเล็กซานเดอร์ อนิคิน(Mr. Alexander Anikin) รองหัวหน้าสำนักงานป้องกันการทุจริตและคณะ จากสำนักงานป้องกันการทุจริตประจำสำนักประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (The Office on Corruption Prevention of the Administration of the President of the Russian Federation: OCPA) และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Investigative Committee of the Russian Federation: ICRF) เนื่องในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน ICRF ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยได้กล่าวถึงการเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกเพื่อลงนาม MoU ฉบับแรกกับหน่วยงาน OCPA ซึ่งได้รับการต้อนรับที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตอย่างดียิ่งจากทางฝ่ายรัสเซียตลอดการพำนักในกรุงมอสโก นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ทางฝ่าย ICRF และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่ได้มีส่วนสำคัญในการดำเนินการและจัดทำ MoU ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน ICRF จนลุล่วงสมบูรณ์

สำหรับการหารือข้อราชการดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการปัญหาอาชญากรรมการทุจริต รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาต่อยอดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง การเดินทางมาเยือนของคณะผู้แทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MoU ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน OCPA ซึ่งได้มีพิธีลงนามไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างคณะผู้แทน ป.ป.ช. นำโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. เดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของฝ่ายรัสเซีย โดยหลังจากการหารือข้อราชการระดับสูงในวันนี้จบลง ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามใน MoU ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน ICRF ซึ่งนับเป็นข้อตกลงร่วมกันฉบับที่สองกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสหพันธรัฐรัสเซีย


Latest Press Release

มูลนิธิเอสซีจี มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ ให้ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการระบาดของโควิด-19 ในทุกระยะ

มูลนิธิเอสซีจี โดย นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย)...

กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการ กปภ. ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นายกฤษฎา ศังขมณี...

ตลาดยิ่งเจริญ และ กองทัพอากาศประกาศเลื่อน การจัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน ” ตามนโยบายของรัฐบาลป้องกันโควิด -19

ตลาดยิ่งเจริญ โดยมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และกองทัพอากาศ ประกาศเลื่อนการจัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ยังคงควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด...

Update สถานการณ์ COVID-19 นครพนม ไร้ป่วยรายใหม่ ผลตรวจกลับจากภูเก็ต 315 ราย ไม่พบเชื้อ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา...

หนุนกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น...

Related Topics