รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 14, 2019 17:08
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เปิดการเรียนการสอนเป็นแคมปัสแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดือนสิงหาคมนี้

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า "กลุ่มทองสิมามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาชุมชนย่านพระราม 2 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลนครธนจากโรงพยาบาลทั่วไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง สร้างศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลาด อาคารพาณิชย์ และธุรกิจด้านบริการอื่นๆและล่าสุดยังได้พัฒนาด้านการศึกษาโดยร่วมกับเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส และเป็นลำดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

นางสาวเพ็ญศิริ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าและความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนว่า ขณะนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาคารสูง 2 และ 3ชั้น พร้อมด้วยที่จอดรถชั้นใต้ดิน ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน อาคารอนุบาล อาคารศิลปะและการแสดง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคารกีฬาและสันทนาการ โดยสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน โรงเรียนจะพร้อมเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้

เครือข่ายของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเบซิส คือหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากล ซึ่งมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือข่าย

เบซิสผสานรวมกับการเรียนการสอนทางวิชาการที่เข้มข้น โดยได้นำเอาแนวคิดด้านการศึกษาที่เป็นจุดแข็งจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาแบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้เตรียมการเรียนการสอนในระบบการศึกษารูปแบบเฉพาะของเบซิส ทั้งด้านการคัดสรรคณะครูอาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และทางด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะต้องมีทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทุกสาขาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

โรงเรียนนานาชาติ เบซิส กรุงเทพฯ ได้คัดเลือกให้ อาจารย์อลิซาเบ็ท ธีส์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยอาจารย์อลิซาเบ็ทได้ย้ายมาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเบซิส โอโรวัลลีย์ มลรัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา อาจารย์อลิซาเบ็ทได้กล่าวถึงหลักสูตรของเบซิสว่า เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีการวางแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Spiraling Curriculum) เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วย Connections Class ที่เชื่อมโยงความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นต้น รวมถึงครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) ที่คอยดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เข้าใจพฤติกรรม ความชอบ ความกล้าแสดงออก พัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์และร่างกาย โดยสามารถสอนนักเรียนร่วมกันและช่วยกันดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบ SET/LET ในรูปแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนในเครือเบซิส การผสมผสานความเชี่ยวชาญของครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้มากที่สุด นอกจากนี้เบซิสยังมีเครือข่ายครูขนาดใหญ่ ที่มีการวัดผลและการแชร์ความรู้ระหว่างกันในเครือข่าย เพื่อพัฒนาความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในด้านเทคนิคการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

นางสาวเพ็ญศิริยังได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยว่า "จากสถิติล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560(2560-2561) พบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติจำนวน 182 แห่ง โดย 94 แห่งอยู่ในกรุงเทพฯ และมีนักเรียนในระบบการศึกษานานาชาติในกรุงเทพฯ จำนวน 33,969 คน สำหรับฝั่งกรุงธนบุรี มีโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล 2 แห่ง ระดับอนุบาล-มัธยม 2 แห่ง และเป็นโปรแกรมนานาชาติในโรงเรียนไทย 1 แห่ง กลุ่มทองสิมามองเห็นการเติบโตในด้านการศึกษานานาชาติจึงมุ่งพัฒนาโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ให้เป็นโรงเรียนที่คุณภาพระดับสากล ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ย่านพระราม 2 และใกล้เคียง รวมถึงครอบครัวที่พำนักในย่านธุรกิจต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครเรียนในช่วงแรกนี้จะอยู่ในช่วงอายุ 3-9 ปี ซึ่งตรงกับแผนการศึกษาที่ได้วางไว้ โดยจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นปีขึ้นตามลำดับจนครบเกรด 12

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ที่ 02-415-0099 หรือ www.basisinternationalbkk.com


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics