ไทยจับมือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนำสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรทวีปยุโรป เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 11:05
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วธ. ผู้ว่าราชการ จ.เลย คณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเครือข่ายวัฒนธรรม ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรสู่เวทีโลก และงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนในห้วงการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน2562 สนับสนุนการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN: Oneness to the World ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน อาทิ การสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน จัดทำเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน และการนำนิทรรศการปีแห่งวัฒนธรรมไปจัดแสดงในเวทีโลก อาทิ WTO, World Summit on Arts and Culture เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562 วธ.กำหนดจัดกิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียนสัญจรในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.–3ก.ค. ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และระหว่างวันที่ 4–16 ก.ค. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก กรุงอัมสเตอร์ดัมและกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีสุดยอดศิลปินและนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก 10 ประเทศ 20 คน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมกิจกรรมฯต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศ การระดมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันออกแบบการจัดการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรมอาเซียน: หนึ่งเดียวสู่สากล"รวมอยู่ภายใต้ชื่อชุดการแสดง "สีสันแห่งอาเซียน Viva ASEAN" ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีคณะศิลปินและนักแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในนาม "อาเซียน" สู่เวทีโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน" รวมทั้งกิจกรรมเกมส์ การแจกของที่ระลึกจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

นายวีระ กล่าวว่า นอกจากนี้ วธ.มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วธ.จึงร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2562 ณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยในวันที่ 6 ก.ค. มีขบวนแห่ผีตาโขน และพิธีเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ จากอ.ด่านซ้าย ขบวนเทิดพระเกียรติ รัชการที่ 10ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานหัตถกรรมและงานศิลปะ การแสดงดนตรี การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปินส์ และจีน โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765


Latest Press Release

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง...

GAC MOTOR รับมือโควิด-19 ระบาด ด้วยมาตรการปกป้องและช่วยเหลือลูกค้าและพนักงาน

เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท GAC MOTOR ได้ประกาศมาตรการป้องกันมากมายเพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดจนร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จากทั่วภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ หลังจากเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ได้สำเร็จ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยถึงความพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สร้างความวิตกกังวลให้คนไทยในด้านการดูแลสุขภาพ...

สอศ. เร่งมอบหน้ากากอนามัยอาชีวะป้องกันcovid-19

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า อาชีวะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย...

คนขับ GET ร่วมสนับสนุน เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 6 โรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจฮีโร่หมอ-พยาบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ คนขับแอพพลิเคชั่น GET อาสาสนับสนุนพลังน้ำใจ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยการทำงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่บริษัท เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้บริจาคถุงคลุมเท้าเพื่อใช้ในการแพทย์ จำนวน 20,000 คู่ โดยคนขับของ GET...

Related Topics