ก.แรงงาน จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 12, 2019 15:51
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดค่ายละลายพฤติกรรม ฝึกอาชีพเยาวชน การสร้างชีวิตใหม่ สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นอีกภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศดำเนินการ ซึ่งมีเยาวชนอีกกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกควบคุมความประพฤติ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้ห่างไกลจากอบายมุข

สำหรับในช่วงนี้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร.2 สุพรรณบุรี) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ การสร้างชีวิตใหม่ (Shopping Idea) มีเยาวชนที่ถูกควบคุมความประพฤติ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 95 คน ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 10 วัน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหมุนเวียนมาให้ความรู้ ในส่วนของสพร.2 สุพรรณบุรี ดำเนินการสาธิตอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ และเป็นสาขาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ช่างติดตั้งจานดาวเทียม ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และช่างสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน ให้ผู้เข้าอบรมทดลองปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกพัฒนาอาชีพที่ตนเองมีความถนัด พร้อมทั้งแนะนำอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ นอกจากนี้ยังมีกรมการจัดหางาน ดำเนินการแนะนำอาชีพ แจ้งตำแหน่งงานว่างอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักพระพุทธศาสนา และหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อป้องปรามปัญหายาเสพติด และป้องกันการก่อปัญหาด้านอาชญากรรม โดยจัดค่ายฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ ปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชนกลุ่มนี้ เพื่อให้กลับตัว กลับใจ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

"เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องพักและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 10 วัน เพื่อละลายพฤติกรรม รู้จักปรับตัว และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้แล้ว หากสนใจจะฝึกทักษะด้านช่างเพิ่มเติม สามารถสมัครฝึกอาชีพได้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด เป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม 4- 6 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการอีก 1-2 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพที่สุจริตให้แก่ตนเองด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงาน 1506 กด 4 หรือติดต่อกองสื่อสารองค์กร กพร. ที่ 0 2245 4035" อธิบดีกล่าว


Latest Press Release

บิ๊กซีทุ่มกว่า 1,300 สาขา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร ม.40

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)...

ภาพข่าว: DGA รุกต่อเนื่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Government Data ให้กับข้าราชการภาครัฐ

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Open data work: understanding open data usage from a practice lens" สำหรับพนักงานและข้าราชการภาครัฐ...

ประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ ใช้เงินยังไงให้อยู่เป็น

ข้อเท็จจริงคือประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่คนไทยกลับตกอยู่ในสภาวะไร้เงินออม! การออมเป็นหัวใจสำคัญของความมั่งคงในชีวิต การรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการออม จึงจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส(Umay+)...

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ เชิญกูรูด้านประสาทวิทยา รองศาสตราจารย์ เคอทิส ดิวอี้ เปิดคอร์สอบรมเติมความรู้ให้สัตวแพทย์ไทย

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยศูนย์โรคกระดูกสันหลังและระบบประสาท จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหลักสูตรฝึกปฏิบัติในหัวข้อ The Practical Neurology and Workshop โดย รองศาสตราจารย์ เคอทิส ดิวอี้ (Curtis W.Deway) สัตวแพทย์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล...

จี้ตื่นตัวเฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศโผล่ไทย ป้องภาคเกษตรและอุตสาหกรรมกระทบหนัก

กรมวิชาการเกษตร ส่งสัญญาณหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศจ่อชายแดนไทยแล้ว สั่งด่านตรวจพืชเอกซเรย์สินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านเข้มข้น พร้อมติดกับดักฟีโรโมนทุกด่านดักจับตามช่องทางผ่านชายแดน อุดทุกช่องทางระบาด กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวัง...

Related Topics