ก.แรงงาน จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 12, 2019 15:51
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดค่ายละลายพฤติกรรม ฝึกอาชีพเยาวชน การสร้างชีวิตใหม่ สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นอีกภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศดำเนินการ ซึ่งมีเยาวชนอีกกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกควบคุมความประพฤติ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้ห่างไกลจากอบายมุข

สำหรับในช่วงนี้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร.2 สุพรรณบุรี) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ การสร้างชีวิตใหม่ (Shopping Idea) มีเยาวชนที่ถูกควบคุมความประพฤติ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 95 คน ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 10 วัน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหมุนเวียนมาให้ความรู้ ในส่วนของสพร.2 สุพรรณบุรี ดำเนินการสาธิตอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ และเป็นสาขาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ช่างติดตั้งจานดาวเทียม ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และช่างสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน ให้ผู้เข้าอบรมทดลองปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกพัฒนาอาชีพที่ตนเองมีความถนัด พร้อมทั้งแนะนำอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ นอกจากนี้ยังมีกรมการจัดหางาน ดำเนินการแนะนำอาชีพ แจ้งตำแหน่งงานว่างอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักพระพุทธศาสนา และหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อป้องปรามปัญหายาเสพติด และป้องกันการก่อปัญหาด้านอาชญากรรม โดยจัดค่ายฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ ปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชนกลุ่มนี้ เพื่อให้กลับตัว กลับใจ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

"เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องพักและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 10 วัน เพื่อละลายพฤติกรรม รู้จักปรับตัว และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้แล้ว หากสนใจจะฝึกทักษะด้านช่างเพิ่มเติม สามารถสมัครฝึกอาชีพได้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด เป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม 4- 6 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการอีก 1-2 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพที่สุจริตให้แก่ตนเองด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงาน 1506 กด 4 หรือติดต่อกองสื่อสารองค์กร กพร. ที่ 0 2245 4035" อธิบดีกล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics