ก.แรงงาน ลุยใต้ ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ มีรายได้พึ่งพาตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 15, 2019 10:43
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ทำตะกร้าจักสานส่งจำหน่ายต่างประเทศ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ตามนโยบายของกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคล โดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่กพร.ให้ความสำคัญและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะฝีมือ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ได้เข้าสังคมและพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน อีกทั้งช่วยลดภาระของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ในจังหวัดทางภาคใต้ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ได้ดำเนินการฝึกให้กับผู้สูงอายุ บ้านท่ามะนาว หมู่ 3 จำนวน 20 คน บ้านท่าข้าม หมู่ 1 จำนวน 10 คน และ บ้านทุ่ง หมู่ 4 อีกจำนวน 20 คน รวม 50 คน อบรมสาขาการจักสานไม้ไผ่ เป็นหลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว จากการติดตามประเมินผล พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกจำนวน 22 คน เพื่อทำผลิตภัณฑ์จักสาน ส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันมีการสั่งซื้อจากประเทศมาเลเซีย บางส่วนจำหน่ายภายในชุมชน และศูนย์การค้าของจังหวัดปัตตานี สินค้าที่ส่งจำหน่าย ได้แก่ กระด้งมีรู (กระเจ้า) กระด้งทึบใช้ฝัดข้าว ตากข้าว กระเชอใส่ข้าวสารหรือข้าวเปลือก ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าใส่ของเบ็ดเตล็ด กระแจง ชะลอมใส่ผลไม้และขนม โดยผลิตภัณฑ์จักสานที่ทำจำหน่าย จะมีลวดลายที่สวยงาม แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จักสาน ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 3,000- 4,000 บาทต่อครัวเรือน

ด้านนายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (สพร.23 ปัตตานี)กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังฝึกอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในสาขาการทำเบเกอรี่และขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2562 จำนวน 20 คน ณ อาคารชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

"สำหรับปีงบประมาณ 2562 กพร.มีเป้าหมายฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 8,420 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 9,092 คน และมีงานทำ 5,570 คน คิดเป็นร้อยละ 62.01 สาขาที่ดำเนินการฝึก และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การทำขนมไทย การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร การประดิษฐ์ตะกร้าจากหนังเทียม การถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการทำยาหม่องลูกสมุนไพรประคบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมในด้านอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือเว็บไซด์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th"อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics