ก.แรงงาน ลุยใต้ ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ มีรายได้พึ่งพาตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 15, 2019 10:43
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ทำตะกร้าจักสานส่งจำหน่ายต่างประเทศ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ตามนโยบายของกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคล โดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่กพร.ให้ความสำคัญและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะฝีมือ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ได้เข้าสังคมและพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน อีกทั้งช่วยลดภาระของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ในจังหวัดทางภาคใต้ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ได้ดำเนินการฝึกให้กับผู้สูงอายุ บ้านท่ามะนาว หมู่ 3 จำนวน 20 คน บ้านท่าข้าม หมู่ 1 จำนวน 10 คน และ บ้านทุ่ง หมู่ 4 อีกจำนวน 20 คน รวม 50 คน อบรมสาขาการจักสานไม้ไผ่ เป็นหลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว จากการติดตามประเมินผล พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกจำนวน 22 คน เพื่อทำผลิตภัณฑ์จักสาน ส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันมีการสั่งซื้อจากประเทศมาเลเซีย บางส่วนจำหน่ายภายในชุมชน และศูนย์การค้าของจังหวัดปัตตานี สินค้าที่ส่งจำหน่าย ได้แก่ กระด้งมีรู (กระเจ้า) กระด้งทึบใช้ฝัดข้าว ตากข้าว กระเชอใส่ข้าวสารหรือข้าวเปลือก ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าใส่ของเบ็ดเตล็ด กระแจง ชะลอมใส่ผลไม้และขนม โดยผลิตภัณฑ์จักสานที่ทำจำหน่าย จะมีลวดลายที่สวยงาม แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จักสาน ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 3,000- 4,000 บาทต่อครัวเรือน

ด้านนายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (สพร.23 ปัตตานี)กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังฝึกอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในสาขาการทำเบเกอรี่และขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2562 จำนวน 20 คน ณ อาคารชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

"สำหรับปีงบประมาณ 2562 กพร.มีเป้าหมายฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 8,420 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 9,092 คน และมีงานทำ 5,570 คน คิดเป็นร้อยละ 62.01 สาขาที่ดำเนินการฝึก และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การทำขนมไทย การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร การประดิษฐ์ตะกร้าจากหนังเทียม การถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการทำยาหม่องลูกสมุนไพรประคบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมในด้านอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือเว็บไซด์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th"อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมปลุกหัวใจ บริการเชิงรุก มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proactive Service Mind” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์...

อิมแพ็คและบางกอกแลนด์ ร่วมงาน IMPACT Super Hero Run วิ่งนี้เพื่อน้อง

นางสาวกุลวดี จินตวร (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นายภิญโญ ทองเจือ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ และคณะผู้บริหารจากอิมแพ็คและบริษัทในเครือบางกอกแลนด์ ร่วมงาน “IMPACT...

ชวนคุณเพลิดเพลินมื้อค่ำแบบอิ่มหลักร้อย อร่อยเต็มที่ ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นฮากิ เซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน

พร้อมมอบความเพลิดเพลินแห่งรสชาติอาหารญี่ปุ่นครบเครื่อง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ขอแนะนำ 'ฮากิ อะ ลา คาร์ท เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า’ อาหารค่ำมื้อพิเศษที่พร้อมให้คุณได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นรสเลิศปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม...

พาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมการค้าผู้ประกอบการ-เกษตรกร ยกเป็น SME Farmer

กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร สร้างศักยภาพด้านการส่งออก ผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน เติบโตอย่างยั่งยืนก้าวเป็น SME Farmer นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...

สอศ. ผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐานแจก 50,000 ชิ้นป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และโควิด 19

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ในขณะนี้ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ...

Related Topics