เปิดประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ICT SILPAKORN สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่การทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 22, 2019 13:52
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับงานฉลองครบรอบ "15 ปี ICT SILPAKORN" ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นการแสดงผลงานของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ICT SILPAKORN เช่น งานโฆษณา ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกม รวมทั้งผลงานอื่นๆ ในธุรกิจดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนิทรรศการหลักสูตรต่างๆ ให้เหล่านักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ พร้อมยังมีพูดคุยเปิดประสบการณ์ในรั้วไอซีที ศิลปากร ของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและออกไปทำงานในสาขาต่างๆ จากบริษัทชั้นนำของประเทศมาเติมความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้ารับฟังเป็นอย่างมาก

ผศ. ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) เปิดเผยว่า "ICT SILPAKORN ได้นำเอาศาสตร์ทางศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ วิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นการผสมผสานศาสตร์ทางการบริหารจัดการกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ซึ่งนำเอาศาสตร์ทางศิลปะมาผสมผสานกับ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งแบ่งเป็น 3 วิชาเอกคือ การออกแบบแอนิเมชั่น การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ และการออกแบบเกม รวมถึงสาขานิเทศศาสตร์ ซึ่งได้นำเอาศาสตร์ทางด้านนิเทศสาตร์มาผสานกับศิลปะและเทคโนโลยี มี 3 วิชาเอก ได้แก่ เอกการสื่อสารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน และภาพยนตร์ ทางคณะมีการนำทั้ง 3 สาขาเข้ามารวมกัน ไม่ได้เน้นสอนการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเท่านั้น แต่จะเน้นการสอนพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนักศึกษาเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานได้ ดังนั้น นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะเลยก็สามารถเรียน เห็นภาพชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเรียนนิเทศศาสตร์ก็จะมีความรู้เรื่องธุรกิจและสามารถวาดรูปได้ รวมทั้งผู้ที่เรียนทางด้านการออกแบบจะรู้เรื่องธุรกิจเพื่อสื่อสารในเชิงธุรกิจได้ ส่วนผู้ที่เรียนทางด้านแอนิเมชั่น เว็บไซต์และสื่อโต้ตอบและเกม จะสามารถเขียนโปรแกรมมิ่ง เพื่อสร้าง Tool เสริม ในโปรแกรมซอฟแวร์ที่ใช้งาน ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เพราะหลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตไม่ใช่เป็นแค่ User แต่จะต้องเป็นนักพัฒนาด้วย จึงเน้นสอนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วย"

ด้านศิษย์เก่าที่ขึ้นเวทีแชร์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เริ่มจาก ชนิดา ตันติยาพิทักษ์ หรือแนน (ICT SU รุ่น 8) เจ้าของนามปากกา "ซิบบิล (Sibbil)"และเจ้าของผลงาน "ครัวง่ายๆ สไตล์เด็กหอ" ใน Line Webtoon เล่าประสบการณ์ในรั้วไอซีที ศิลปากรว่า คณะนี้จะเน้นการเรียนวิชาพื้นฐานที่หลากหลาย ทำให้เรามีทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะในส่วนของวิชาพื้นฐานทางศิลปะที่เน้นการวาดภาพจากการใช้มือควบคู่ไปกับการวาดรูปโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้นักศึกษาที่เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานศิลปะได้ดี สามารถมาใช้จริงกับการทำงานได้ สำหรับสิ่งที่ประทับใจในการเรียนที่ ICT SILPAKORN นั้นคือเรื่องของการเรียนในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นพี่เป็นน้องและอาจารย์ก็คอยช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบรรยากาศที่วิทยาเขตเพชรบุรี อำเภอชะอำ เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เป็นธรรมชาติ สบายไม่เคร่งเครียด เป็นบรรยากาศที่ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบมีเวลาปั่นจักรยานหรือวิ่งออกกำลังกายรอบมหาวิทยาลัย ช่วงนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขที่ยากจะลืมได้ ส่วนน้อง ๆ ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาไหน ขอแนะนำว่าให้เลือกในสิ่งที่เราชอบ ให้ดูว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราชอบที่สุด

พรทิวา โถยอด (พี่เบล) ICT SU รุ่น 6 จากสาขา IT ธุรกิจ และทิติยา จันตะเภา (พี่เรด ) ICT SU รุ่น 8 สาขานิเทศศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในด้าน Digital Marketing Strategic Planner and Founder of NOW OR NEVER DIGITAL CO.,LTD, ทั้งสองเล่าถึงการเรียนว่า มีคนเคยพูดถึง ICT SILPAKORN ว่าสอนเหมือนเป็ด คือสอนหลากหลายรอบด้าน แต่การเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลดีกับตัวนักศึกษาเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือทั้งสองได้ใช้วิชาพื้นฐานที่หลากหลายในคณะนี้ นำมาต่อยอดสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเองตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ นอกจากนั้นการเรียนที่นี่เรายังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และยังได้ออกไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานจริงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษาได้เรียนอยู่ จึงทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น การเรียนที่นี่ทำให้นักศึกษามีการคิดและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ อีกจุดเด่นที่สำคัญของการเรียนการสอนที่นี่คือทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านศิลปะ เนื่องจากสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้เกือบทุกแขนง อย่างน้อยก็ทำให้นักศึกษาสามารถมององค์ประกอบของงานต่างๆ ได้

ปิดท้ายเวทีด้วยเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับของ จุมพล อดุลกิตติพร (พี่ออฟ) ICT SU รุ่น 8 พิธีกรและนักแสดงสังกัด GMM TV เล่าประสบการณ์ในการเรียนคณะ ICT SILPAKORN เอกวิทยุและโทรทัศน์ว่า การเรียนในสาขานิเทศศาสตร์จะค่อนข้างหนัก เนื่องจากเราต้องทำงานมาก แต่การทำงานที่หนักและรอบด้านทำให้เราสามารถนำมาใช้ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี และทำให้เราได้เปรียบคนอื่นอย่างมาก พี่ออฟยังฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยว่าเมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้วควรตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดี ๆ ตั้งแต่ปี 1 เพราะหากใครที่คิดว่าเพิ่งเข้ามาศึกษาขอสนุกกับชีวิตมหาวิทยาลัยก่อนแล้วค่อยมาทำเกรดให้ดีในปี 3 ปี 4 บอกเลยว่าอาจจะไม่ทัน เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่า อีกเรื่องที่อยากให้น้องคำนึงถึงคือเพื่อน ชีวิตในมหาวิทยาลัยเราควรหาเพื่อนไว้มาก ๆ เพื่อคอยเป็นที่ปรึกษากันในด้านการเรียนและการทำงานในมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษาออกไปทำงานเพื่อน ๆ อาจทำให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น คณะของเราเป็นเสมือนครอบครัว ไม่ได้เป็นสถานศึกษาที่ต้องแข่งขันกันเรียน แต่เราช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน พี่น้อง อาจารย์และลูกศิษย์ หากน้องๆ ต้องการสัมผัสความอบอุ่นแบบนี้เชิญชวนให้มาเรียนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงติดตามอัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.ict.su.ac.th และเฟสบุ๊ค ictsilpakorn


Latest Press Release

ซอยด็อก ร่วมจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พร้อมวัคซีนฟรี

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2019) ภายใต้คำขวัญ "โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน" จัดโดยกลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์...

ภาพข่าว: น้ำใจชาวตลาดสี่มุมเมืองถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยโสธร เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นำโดยคุณณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาค ทั้งผักผลไม้ อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่าง ๆ จากน้ำใจชาวตลาดสี่มุมเมืองถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 10...

ภาพข่าว: ซิซซา กรุ๊ป ร่วมออกบูธและให้ข้อมูล เจาะลึกตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองท่องเที่ยวภูเก็ต

นายภูดิส ไชยสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด (CISSA GROUP) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน "Investment Property" (IP) ได้ร่วมออกบูธในงาน LIFESTYLE INVESTMENT PROPERTY by SPWS "DEEP DIVE WYNDHAM NAI...

บริษัทไทยวาโก้ เป็นตัวแทนจากไทย คว้าตั๋วชิงรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในศึก 2019 Asia Super Team: Enterprise Stars

ใครจะเป็น Asia Super Team ประจำปี 2019 การแข่งขันเฟ้นหาดาวเด่นแห่งวงการธุรกิจเพื่อคว้าตั๋วเครื่องบินฟรีไปกลับไต้หวัน ขอเชิญร่วมโหวตให้ทีมที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ทางการ asiasuperteam.meettaiwan.com ในระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมนี้...

เทศกาลกินหอยที่หัวหิน ครั้งที่ 4

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน จัดงาน เทศกาลกินหอยที่หัวหิน ครั้งที่ 4 กิจกรรมภายในงานจะมีการออกบูธ จำหน่ายอาหารเมนูพิเศษที่ใช้วัตถุดิบประเภทหอย และเมนูที่มีชื่อเสียงของโรงแรมที่เข้าร่วมงาน โดยการปรุงสดทุกวันจากเชฟมืออาชีพ...

Related Topics