สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 16, 2019 17:46
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ที่ออกจากไร่มีความชื้นสูง มีเม็ดแตกเยอะทำให้ผลผลิตถูกตีกลับ ผลผลิตในตลาดจึงมีน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น จากหาบละ 558 บาท เป็นหาบละ 576 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 359 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดอ่อนตัวลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 อยู่ที่ 90 ล้านเอเคอร์ มากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 88 ล้านเอเคอร์ อย่างไรก็ตาม USDA ปรับคาดการณ์ผลผลิตต่อเอเคอร์ขึ้นจากเดิม ทำให้ตัวเลขผลผลิตโดยรวมฤดูกาล 2019/20 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 13,901 ล้านบุชเชล สูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 708 ล้านบุชเชล ค่าเงินบราซิลและอาร์เจนตินาที่อ่อนตัวลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มความได้เปรียบทางการค้าให้กับทั้งสองประเทศ เนื่องจากผู้นำเข้ามีโอกาสที่จะหันไปซื้อข้าวโพดจากบราซิลและอาร์เจนตินามากขึ้น แนวโน้มตลาดต่างประเทศราคาลดลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ลดลงจากกิโลกรัมละ 14.25 บาท เป็นกิโลกรัมละ14.00 บาท เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดมีเพิ่มมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 865.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 294.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน นักวิเคราะห์คาดว่า National Oilseed Processors Association (NOPA) จะรายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 155.83 ล้านบุชเชล ซึ่งสูงกว่ายอดของเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่ายอดของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดย USDA ปรับคาดการณ์ US Crushing ฤดูกาล 2018/19 ลง 20 ล้านบุชเชล ส่วนการส่งออกในฤดูกาล 2019/20 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,775 ล้านบุชเชล ลดลงจากเดิม 100 ล้านบุชเชล ทางด้านอุปทาน USDA ประเมินตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ลดลงจากเดิม ทำให้คาดการณ์ผลผลิตในประเทศลดลงอยู่ที่ 3,680 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ตลาดในประเทศ มีความต้องการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง แต่คลื่นลมแรง ทำให้ผลผลิตปลาป่นมีน้อย ด้านการส่งออกปลาป่นมีการปรับราคา ผู้นำเข้าสนใจปลาป่นที่มีราคาต่ำกว่า 100-50 US/ตัน ขณะที่หน้าท่ายังมีสินค้าอยู่ปริมาณสูง จึงไม่มีคำสั่งเร่งซื้อ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 39.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 37.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 34.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคากิโลกรัมละ 34.10 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 33.10 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาด การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศราคาทรงตัว ด้านคำสั่งซื้อทะยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ และ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,230 บาท และ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว

การบริโภคสุกรกระเตื้องขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน แต่มีความสมดุลกับปริมาณผลผลิต ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ จึงทรงตัวที่กิโลกรัมละ 66-75 บาท ด้านมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวัง ASF ทุกภาคส่วนได้ผนึกกำลังร่วมมืออย่างเข้มงวด

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 64)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ มีวันหยุดต่อเนื่อง และตรงกับเทศกาลสารทจีน จึงมีการบริโภคไก่เนื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้เลี้ยงยังคงระมัดระวังการเลี้ยง ไม่ให้ปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท โดยการบริโภคและปริมาณผลผลิตอยู่ในภาวะที่สมดุลกัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Latest Press Release

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ #The Givers Network 2019, Bangkok และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ 'The Givers Network 2019, Bangkok' และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้ 3 พันธมิตรจากองค์กรระดับนานาชาติ Asia Philanthropy Circle โดย Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ...

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้...

มาเพื่อมง! น้องกัน ศิริกันติยา คว้ามง Top Pre Teen Model of the Planet 2019

เวทีการประกวดเยาวชนโลก " Top Child Model of the Planet 2019" เป็นเวทีประกวดเยาวชนที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก การประกวดนี้ ที่จัดขึ้นที่เมืองบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย มีตัวแทนเยาวชน ชาย - หญิง จากทั่วโลกกว่า 30 ชาติเข้าร่วมประกวด...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ...

Related Topics