สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 Customer Experience ออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 19, 2019 11:07
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก สำนักหอสมุดจึงต้องพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ (Smart Library) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เปิดพื้นที่เพื่อเอื้ออำนวยให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) นอกจากนี้ยังต้องการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวัฒนธรรมการบริการอย่างสร้างสรรค์ (Embracing Innovative Services Culture) ดังนั้น จึงได้นำกลไก "การจัดการความรู้" หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างสรรนวัตกรรมบริการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ ""Customer Experience" (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ KKU Library Share and Learn 2019 "Customer Experience" (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ การจัดการความรู้ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมบริการที่ดี ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสของการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดและเพื่อผลักดันและส่งเสริมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 2กิจกรรม คือ การจัดงาน Share & Learn เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผู้ใช้ การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "GSB Knowledge Sharing for Customer Experience" โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 32 ผลงานประกอบด้วย สำนักหอสมุด 20 ผลงานห้องสมุดคณะ 4 ผลงาน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 2 ผลงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2 ผลงาน กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 1 ผลงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ผลงาน เครือข่ายโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 1 ผลงาน และหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ กว.6/2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 1 ผลงาน


Latest Press Release

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย อำนวยความสะดวกพนักงานเช่ารถโดยสารเหมาคัน ช่วยเหลือพนักงานท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19

เซี่ยงไฮ้ (สำนักข่าวซินหัว) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เบสท์ เอ็กซ์เพรส หนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ภายใต้การดูแลของ “เบสท์ อิงซ” หรือ NYSE: BEST ในมณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ได้มีการเช่ารถโดยสารแบบเหมาคัน จำนวน 2...

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเพื่อบรรเทาวิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID19

ในขณะที่จีนยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส(2019-nCoV) BEST Inc.(เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการตอบสนองในครั้งนี้ เบสท์...

ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ-ชุมชนสานต่อโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

อาคเนย์เอาใจคนโสด ส่งแผนประกันโดนใจ ไม่ว่าโสดสายไหนก็แฮปปี้

ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ให้คนโสดเฉิดฉายกว่าใคร เพราะอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน รู้ใจ ส่ง 4 แผนประกันที่เข้าใจความต้องการของคนโสดโดยเฉพาะ ให้ประชากรชาวโสด สดใสซาบซ่ากว่าที่เคย ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ ไร้กังวล ไม่ว่าจะโสดสายไหนก็แฮปปี้...

มูลนิธิคาราบาว มอบทุนช่วยเหลือศิลปินอาวุโส สานต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือสังคม

มูลนิธิคาราบาว ยึดมั่นเจตนารมณ์สร้างสรรค์สังคม มอบทุนช่วยเหลือแก่ศิลปินอาวุโส ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวม 750,000 บาท...

Related Topics