สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 Customer Experience ออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 19, 2019 11:07
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก สำนักหอสมุดจึงต้องพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ (Smart Library) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เปิดพื้นที่เพื่อเอื้ออำนวยให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) นอกจากนี้ยังต้องการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวัฒนธรรมการบริการอย่างสร้างสรรค์ (Embracing Innovative Services Culture) ดังนั้น จึงได้นำกลไก "การจัดการความรู้" หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างสรรนวัตกรรมบริการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ ""Customer Experience" (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ KKU Library Share and Learn 2019 "Customer Experience" (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ การจัดการความรู้ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมบริการที่ดี ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสของการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดและเพื่อผลักดันและส่งเสริมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 2กิจกรรม คือ การจัดงาน Share & Learn เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผู้ใช้ การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "GSB Knowledge Sharing for Customer Experience" โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 32 ผลงานประกอบด้วย สำนักหอสมุด 20 ผลงานห้องสมุดคณะ 4 ผลงาน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 2 ผลงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2 ผลงาน กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 1 ผลงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ผลงาน เครือข่ายโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 1 ผลงาน และหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ กว.6/2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 1 ผลงาน


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics