Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 19, 2019 17:30
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--กลุ่มเซ็นทรัล

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่ ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองและพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยแสดงศักยภาพในการออกแบบนำเสนอมุมมองและแผนการตลาด เพื่อพัฒนาต่อยอด แบรนด์ของตนสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากจะรับสมัครผู้ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้ว เรายังคงเปิดกว้างให้ประชนชนทั่วไปที่ยังไม่เคยมี และอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วย

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานการออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น พร้อมแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ได้วางแผนไว้ ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ ตามเงื่อนไขการประกวดดังนี้

เงื่อนไขการประกวด

1. ประชาชนทั่วไป ที่มีแบรนด์เสื้อผ้า จำหน่ายในโลกออนไลน์ (อาทิ Facebook , Instagram) หรือยังไม่เคยมีแบรนด์ แต่กำลังมีแผนจะทำแบรนด์ของตนเอง

2. ผู้ที่เข้าประกวดต้องส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าตามคอลเล็คชั่น ในแบรนด์ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น

3. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวด วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562
4. ปิดรับส่งผลงานการเข้าประกวดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

5. ผลงานทั้งหมดต้องเป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์ของตนเอง หากพบว่าทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

6. ผู้เข้าประกวดจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายทำรายการเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Social Media อาทิ Youtube และ Facebook ของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข

7. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com หรือ Facebook Page Chinaworld Phahurat และส่งผลงานมาที่ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด สำนักงานชั้น 7 ที่อยู่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

8. ในรอบสุดท้ายของการประกวด สามารถใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด ที่สนับสนุนสัดส่วน 50% และผ้าที่ทางแบรนด์เลือกให้เข้ากับการออกแบบของตัวเอง 50%

ขั้นตอนการคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ระบุชื่อแบรนด์สินค้าที่ใช้ในสื่อออนไลน์
  • ระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

ส่วนที่ 2 : ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ / ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ / แผนธุรกิจโดยย่อ

  • ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ
  • ภาพรวมของธุรกิจ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์
  • การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลคอลเลคชั่นและกลยุทธ์การขาย

2. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562* โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสำนักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานชั้น 7 ศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวดเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) โทร. 02-226-3000 ต่อ 203 – 205

3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ใน วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com / Facebook Page Chinaworld Phahurat

4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในรอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกหา 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 5 กันยายน 2562

5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานและอธิบายถึงแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ของตนได้เตรียมไว้ด้วยตัวเองในรอบ Head To Head เพื่อคัดเลือกหา 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 18 กันยายน 2562

6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 4 ทีมสุดท้ายจะต้องสร้างสรรผลงานที่ทำการออกแบบขึ้นใหม่ 1 คอลเลคชั่น (จำนวน 4 ชิ้นงาน) และนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับนายแบบ นางแบบมืออาชีพต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

การประกวดรอบตัดสิน : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ทีม ต้องเตรียมชุดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยโดยใช้วัสดุผ้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด กำหนด

เงินรางวัล
1. รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
2. รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
3. รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
4. รางวัลที่ 4 รางวัลเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการประกวด
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อหา 20 แบรนด์สุดท้าย
วันที่ 5 กันยายน 2562 รอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 8 แบรนด์สุดท้าย
วันที่ 18 กันยายน 2562 รอบ Head To Head เพื่อคัดเลือก 4 แบรนด์สุดท้าย
วันที่ 19 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสู่รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซ้อมคิวการประกวด / Fitting

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 การประกวดรอบตัดสินและแฟชั่นโชว์จากผู้เข้ารอบ 4 แบรนด์สุดท้าย


Latest Press Release

#ประภัตร ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เจาะตลาดต่างประเทศ

'ประภัตร' ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เจาะตลาดต่างประเทศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน...

ทีโอที เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยศรัทธาประชารัฐ ผ่าน TOT Mobile

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่ TOT Mobile ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยศรัทธาประชารัฐ"...

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี (13 กุมภาพันธ์ 2563) ณ บ้านหินกอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย...

ประสานขอความร่วมมือแก้ไขความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยตามที่คอลัมนิสต์นำเสนอบทความ ระบุตั้งแต่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี ส่งผลให้ถนนรามคำแหง บริเวณแยกลำสาลี รวมถึงบริเวณปากซอยรามคำแหง 93 และ 95...

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและ การพัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงการสร้างและพัฒนาระบบต่างๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น กทปส. ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา...

Related Topics