Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 19, 2019 17:30
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--กลุ่มเซ็นทรัล

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่ ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองและพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยแสดงศักยภาพในการออกแบบนำเสนอมุมมองและแผนการตลาด เพื่อพัฒนาต่อยอด แบรนด์ของตนสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากจะรับสมัครผู้ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้ว เรายังคงเปิดกว้างให้ประชนชนทั่วไปที่ยังไม่เคยมี และอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วย

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานการออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น พร้อมแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ได้วางแผนไว้ ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ ตามเงื่อนไขการประกวดดังนี้

เงื่อนไขการประกวด

1. ประชาชนทั่วไป ที่มีแบรนด์เสื้อผ้า จำหน่ายในโลกออนไลน์ (อาทิ Facebook , Instagram) หรือยังไม่เคยมีแบรนด์ แต่กำลังมีแผนจะทำแบรนด์ของตนเอง

2. ผู้ที่เข้าประกวดต้องส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าตามคอลเล็คชั่น ในแบรนด์ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น

3. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวด วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562
4. ปิดรับส่งผลงานการเข้าประกวดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

5. ผลงานทั้งหมดต้องเป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์ของตนเอง หากพบว่าทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

6. ผู้เข้าประกวดจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายทำรายการเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Social Media อาทิ Youtube และ Facebook ของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข

7. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com หรือ Facebook Page Chinaworld Phahurat และส่งผลงานมาที่ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด สำนักงานชั้น 7 ที่อยู่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

8. ในรอบสุดท้ายของการประกวด สามารถใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด ที่สนับสนุนสัดส่วน 50% และผ้าที่ทางแบรนด์เลือกให้เข้ากับการออกแบบของตัวเอง 50%

ขั้นตอนการคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ระบุชื่อแบรนด์สินค้าที่ใช้ในสื่อออนไลน์
  • ระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

ส่วนที่ 2 : ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ / ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ / แผนธุรกิจโดยย่อ

  • ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ
  • ภาพรวมของธุรกิจ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์
  • การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลคอลเลคชั่นและกลยุทธ์การขาย

2. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562* โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสำนักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานชั้น 7 ศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวดเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) โทร. 02-226-3000 ต่อ 203 – 205

3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ใน วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com / Facebook Page Chinaworld Phahurat

4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในรอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกหา 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 5 กันยายน 2562

5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานและอธิบายถึงแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ของตนได้เตรียมไว้ด้วยตัวเองในรอบ Head To Head เพื่อคัดเลือกหา 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 18 กันยายน 2562

6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 4 ทีมสุดท้ายจะต้องสร้างสรรผลงานที่ทำการออกแบบขึ้นใหม่ 1 คอลเลคชั่น (จำนวน 4 ชิ้นงาน) และนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับนายแบบ นางแบบมืออาชีพต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

การประกวดรอบตัดสิน : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ทีม ต้องเตรียมชุดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยโดยใช้วัสดุผ้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด กำหนด

เงินรางวัล
1. รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
2. รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
3. รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
4. รางวัลที่ 4 รางวัลเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการประกวด
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อหา 20 แบรนด์สุดท้าย
วันที่ 5 กันยายน 2562 รอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 8 แบรนด์สุดท้าย
วันที่ 18 กันยายน 2562 รอบ Head To Head เพื่อคัดเลือก 4 แบรนด์สุดท้าย
วันที่ 19 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสู่รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซ้อมคิวการประกวด / Fitting

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 การประกวดรอบตัดสินและแฟชั่นโชว์จากผู้เข้ารอบ 4 แบรนด์สุดท้าย


Latest Press Release

ไปรษณีย์ไทย ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ชิงรางวัลใหญ่ รถยนต์ฮอนด้า CR-V

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2562 ผู้ซื้อสลากกาชาดสามารถร่วมลุ้นรางวัลกว่า 142 รางวัล มูลค่า 2,630,000 บาท ได้แก่ รถยนต์ฮอนด้า รุ่น CR-V 2.4 S AT จำนวน 1 รางวัล รถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่น C - CAB 2.4 J Plus M/T จำนวน 1...

ใส่ใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ! ย้อนดูเส้นทางฟูมฟัก ผักออร์แกนิค มากกว่าการศึกษาวิจัย แต่หลอมรวมน้ำใจน้องพี่ สจล.

"เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้" ดังนั้น เราในวัยศึกษาเล่าเรียน จึงควรใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ เช่น การทานผักออร์แกนิค ที่ในปัจจุบันสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดาย เพียงสังเกตฉลากข้างแพคเก็จจิ้งเกี่ยวกับ...

ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 7 พาปั่นท่องเที่ยวเมืองละโว้

กิจกรรม "ปั่นปันรัก พักเมืองรอง" สนามที่ 7 จังหวัดลพบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , วิริยะประกันภัย, ขนมปังเลอแปง, โตโยต้า, เกลิน คอลลา พลัส คิวเท็น (Kaelyn Colla plus Q10 ), โรงแรมปันนานาราลพบุรี,...

มวยไทยช่อง8 พร้อมระเบิดศึกทุกสัปดาห์

ระเบิดศึกทุกสัปดาห์สำหรับมวยช่อง 8 "มวยไทย8ทิศ" และ "มวยไทยซุปเปอร์แชมป์" ตั้งแต่ 19.00 น. วันเสาร์ 21 กันยายนนี้ วางคู่เอก "ไอ้หมัดระเบิดนรก-ยอดภูผา อบต.โนนทรง" มวยแกร่งจากชัยภูมิ ปะทะ "จอมเตะมหาภัย-อภิเดช ต.อดิศร" มวยแข้งดุโคราช ส่วนอาทิตย์ที่ 22...

อาร์ทิสทรี สตูดิโอ ชวนสาวๆ หยิบเรื่องราวรอบกรุงเทพฯ มาเป็นอินสไปเรชั่น ในการแต่งหน้า ด้วยเมคอัพ 3 ลุค พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้สวยชิคกว่าเคยโดยเมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดัง แบงค์-ณัฐดนัย

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เปี่ยมไปด้วยมนตร์เสน่ห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกายความสวยงามของวัดวาอาราม สีสันสวยสดใสของดอกไม้นานาพรรณ และไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทำไมเราไม่ลองหยิบความสวยงามเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นการแต่งหน้าดูล่ะ?...

Related Topics