การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 19, 2019 17:58
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีนเข้าสอบเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวว่า มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ครู นักเรียน รู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี

โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ปัจจุบันโครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขัน รวม 13 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาจีน เศรษฐศาสตร์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยกเว้นการจัดในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น จะเห็นได้จากการสมัครเข้าแข่งขันมีจำนวนสูงขึ้นทุกปี และผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับอุดมศึกษา จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ไปศึกษาต่อในทุกระดับชั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับได้ว่าโครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่ให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการอุปถัมภ์โครงการของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จึงถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งต่อไปจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นับได้ว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจะต้องพัฒนาคนเป็นลำดับแรก

การแข่งขันปีนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทุกสังกัดสมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4,276 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3จำนวน 330 คน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 550 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 609 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน2,546 คน และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 241 คน

ผลปรากฎว่าผู้ที่ชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระมหารัชมงคลมุนี ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วรรชนา แซ่จู นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ สุรชัย เกียรติไชยากร จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ Wanpharuay Siphromting จาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ทินกร แซ่เหยาะ จากโรงเรียนกวง หมิงหัวเฉียว และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มณียา บุญนำ จากโรงเรียนกวงหมิงเฉียว

สำหรับผู้เข้าแข่งขันสัญชาติจีน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เจีย ซี เจียง จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ Liu Zihan จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ Shanru Long จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ อาหลี แซ่ฉ่าง จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ Zhang Qiuyu จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


Latest Press Release

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน ประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคการเกษตรที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 ต.ค. 62

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน "ประชุมวิชาการ สวก. 2562" ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงาน "ประชุมวิชาการ สวก. 2562"...

วธ.เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ-อุ้มพระดำน้ำ-ถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 หนุนสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ...

แบบอย่างเยาวชนจิตอาสา เบิ้ล ปทุมราช - ธัญญ่า อาร์สยาม เมื่อได้มา ต้องตอบแทนคืนสู่สังคม

แม้จะยังไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ เกี่ยวเนื่องใน "วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน" แต่ศิลปินเลือดใหม่จาก "ค่าย อาร์สยาม" อย่าง "เบิ้ล ปทุมราช – ธัญญ่า อาร์สยาม" ต่างก็ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างเยาวชนจิตอาสา...

ภาพข่าว: เปิดตัว MCM Pop up store at centralwOrld

สลิล สุญาณเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท พีพี แกลม จำกัด และ ศันสนา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงาน Fashion Partner Management ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมเปิด "MCM Pop up store at centralwOrld" แบรนด์เครื่องหนังสุดหรูจากประเทศเยอรมนี...

ไปรษณีย์ไทย ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ชิงรางวัลใหญ่ รถยนต์ฮอนด้า CR-V

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2562 ผู้ซื้อสลากกาชาดสามารถร่วมลุ้นรางวัลกว่า 142 รางวัล มูลค่า 2,630,000 บาท ได้แก่ รถยนต์ฮอนด้า รุ่น CR-V 2.4 S AT จำนวน 1 รางวัล รถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่น C - CAB 2.4 J Plus M/T จำนวน 1...

Related Topics