หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 19, 2019 17:32
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--หอการค้าไทย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44"

นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขยายตัวในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด "ธุรกิจโรงแรม" ทั้งโรงแรมที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านที่พัก มีการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของการใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือประมาณ 25.8% แต่โรงแรมและที่พักจำนวนมากกว่า 20,000 แห่ง ไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะทำให้ธุรกิจโรงแรมเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น และสามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม รวมทั้งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ช่วยผ่อนปรนให้โรงแรมประเภท 1 ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก   (ไม่เกิน 50 ห้องพัก) และโรงแรมประเภท 2 ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก หรือมีบริการทั้งห้องพักและห้องอาหาร (เกิน 50 ห้องพัก) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ก่อสร้างก่อนปี 2559 ได้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ได้มีโอกาสปรับปรุงหรือพัฒนาโรงแรมและที่พักให้ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น หอการค้าไทย จึงได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ จัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และ โฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาดังกล่าว จะจัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการสัมมนา มีความเข้าใจข้อมูลของประกาศ คสช.ที่ 6/2562 และรีบดำเนินการให้ถูกต้องทันเวลาพร้อมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่นำอาคารเก่ามาดัดแปลงแก้ไขเป็นโรงแรมก่อน ปี 2559 โดยไม่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ได้มีโอกาสปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนด 2 ปี โดยไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (พักการดำเนินคดีอาญา)

2. การเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนเปิดกิจการโรงแรมขนาดเล็กสามารถขอประกอบกิจการได้โดยไม่ติดขัดกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร รวมไปถึงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

3. เกณฑ์การขออนุญาตปรับปรุงอาคาร เปลี่ยนแปลงอาคาร หรือ เปลี่ยนเจตนาการใช้อาคาร จากอาคาร ที่พักอาศัยธรรมดาเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ประเภทที่พักอย่างเดียวหรือที่พักพร้อมการขายอาหาร

4. แนวปฏิบัติของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.6/2562

"นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเปลี่ยนอาคารเก่าให้เป็นโรงแรม รายละเอียดการทำสัญญาว่าจ้าง การเปรียบเทียบต้นทุน และการยื่นขอใบอนุญาตโรงแรม รวมทั้ง การบอกเล่าประสบการณ์ การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก Hostel หรือ Home Stay อีกด้วย" ดร. กฤษณะ กล่าว


Latest Press Release

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ #The Givers Network 2019, Bangkok และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ 'The Givers Network 2019, Bangkok' และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้ 3 พันธมิตรจากองค์กรระดับนานาชาติ Asia Philanthropy Circle โดย Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ...

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้...

มาเพื่อมง! น้องกัน ศิริกันติยา คว้ามง Top Pre Teen Model of the Planet 2019

เวทีการประกวดเยาวชนโลก " Top Child Model of the Planet 2019" เป็นเวทีประกวดเยาวชนที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก การประกวดนี้ ที่จัดขึ้นที่เมืองบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย มีตัวแทนเยาวชน ชาย - หญิง จากทั่วโลกกว่า 30 ชาติเข้าร่วมประกวด...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ...

Related Topics