มกอช.-ปศุสัตว์ บินตรงญี่ปุ่น ร่วมประชุม OIE ครั้งที่ 31 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 5, 2019 14:37
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช.-ปศุสัตว์ บินตรงญี่ปุ่น ร่วมประชุม OIE หารือจัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพสัตว์ หวังเป็นกรอบกำหนดมาตรฐานของไทย ที่สอดคล้องกับ OIE และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนจาก มกอช. กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เข้าร่วมการประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น

การประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 31 มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานในภูมิภาค ทั้งด้านบทบาทของ OIE กรอบแผนงานในปี 2559-2563 และด้านโรคสัตว์/ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ที่สำคัญ เช่น บทบาทของ OIE ในการสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการจัดทำและการปรับปรุงความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ความท้าทายของปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ การเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพสัตว์ของประเทศสมาชิก และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกในการลดการตายของคนจากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

การประชุมครั้งนี้ ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ในประเด็นสำคัญและเป็นปัญหาท้าทาย เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช. ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานระดับประเทศของประเทศไทย เพื่อรองรับประเด็นดังกล่าวในการสนับสนุนงานด้านสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยอาหารของประเทศ เช่น ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีข้อกำหนดการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในระดับชาติ มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2562 และ มกอช. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สร้างปัญหาให้หลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้

"นอกจากนี้ มกอช. จะได้นำข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับ OIE และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เหมาะสมในทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย โดยดำเนินงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป" เลขาธิการ มกอช. กล่าว


Latest Press Release

อยากกินต้องได้กิน ! ขนมจีนอาม่า น้ำยาปูปักษ์ใต้ เนื้อปูเน้นๆ สูตรต้นตำหรับคนเมืองคอน

เอาใจคนชอบเส้น กับ “ร้านขนมจีนอาม่า” เมนูขนมจีนน้ำยาปูปักษ์ใต้แท้ๆ ที่ส่งสูตรตรงมาจากนครศรีธรรมราช คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ด้วยกรรเชียงปูเน้นๆ รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องพริกแกงปักษ์ใต้...

สจล. ลุยส่งมอบตู้ตรวจเชื้อ SWAB TEST ตัวช่วยแพทย์คัดกรองผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ให้แก่ 4 รพ. ในกรุงเทพฯ พร้อมเร่งผลิตเพื่อแจกจ่ายทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ส่งมอบนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) 2 เวอร์ชัน ได้แก่ ตู้ความดันลบ และตู้ความดันบวก โดยตู้ทั้ง 2 แบบ มีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ ตู้ความดันลบ...

“ไลอ้อน” เดินตามปณิธาน “องค์กรคนดี” ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบเงิน 4.1 ล้าน สู้ภัยโควิด-19

จากปณิธานของ ไลอ้อน ประเทศไทย ที่จะใช้ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เรียกว่า “องค์กรคนดี” (Humanized Organization) โดยหล่อเลี้ยงธุรกิจด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ความดีให้กับสังคม ทำให้ไลอ้อนฯ...

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าส่งกำลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาว สู้ศึกโควิด-19

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าส่งกำลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวผู้เสียสละสู้ศึกโควิด-19 ด้วยการส่งมอบหน้ากาก N95 พร้อมป๊อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) เสริมพลัง เป็นครั้งที่ 2 ให้กับ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อร่วมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล...

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าส่งกำลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาว สู้ศึกโควิด-19 ส่งมอบหน้ากาก N95 พร้อมป๊อปคอร์นทูโกเสริมพลังให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าส่งกำลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวผู้เสียสละสู้ศึกโควิด-19 ด้วยการส่งมอบหน้ากาก N95 พร้อมป๊อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) เสริมพลัง เป็นครั้งที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อร่วมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล...

Related Topics