รมช.มนัญญา ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 9, 2019 09:29
กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ (7 ก.ย.62) เวลา 17.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเกษตรกร ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำกับดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตร มีเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีสหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องคุณภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม พบว่า หลายแห่งผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี แต่ยังขาดช่องทางในการจำหน่ายและผู้บริโภคยังเข้าไม่ถึงสินค้าของสหกรณ์ โดยสินค้าหลัก ๆ ของสหกรณ์ที่ตลาดยอมรับเรื่องคุณภาพ เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ นม ไข่ไก่ เนื้อ กาแฟ อาหารแปรรูป ผ้าไหม และงานหัตถกรรม ซึ่งมีแหล่งผลิตสินค้ากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ 16 จังหวัด โดยจัดระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 และเปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ห้างเซ็นทรัลพระราม 3 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และกระจายไปอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดอุทัยธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ในเขตภาคกลางตอนบน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จากทั้งในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี ชัยนาท พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และจังหวัดจากภาคอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ นนทบุรี พัทลุง กว่า 60 บูธ

"การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกชม และซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีทั้งผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสหกรณ์ภายในจังหวัดอุทัยธานี เช่น ผักปลอดภัย จากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด เช่น บวบ แตงกวา สับปะรด ถั่วฝักยาว แฟง ฟักทอง และกวางตุ้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้ามาแนะนำให้สหกรณ์แห่งนี้ส่งเสริมสมาชิกปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP และจัดหาตลาดเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีผักอีกหลายชนิดและสับปะรดจากสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี ผักอินทรีย์ จากกลุ่มผักปลอดภัยเกาะเทโพ ถั่วเหลือฝักสด จากสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ผลิตภัณฑ์จากปลาแรด ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง และอาหารแปรรูปจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ " นางสาวมนัญญา กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากสหกรณ์จังหวัดใกล้เคียงและภาคอื่น ๆ ที่นำมาจำหน่ายภายในงานหลากหลายชนิด เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรรี่ น้ำผลไม้ กุนเชียงปลา ปลาแดดเดียวจากสิงห์บุรี น้ำพริก มะม่วงหิมพานต์ อาหารภาคเหนือ ข้าวหลาม กล้วยตาก ขนมไทย ขนุนทอด ลองกองจากยะลา ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเสื้อผ้า เครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งมาที่นี่งานเดียว จะได้ของกินของใช้ติดมือกลับบ้านครบถ้วน

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการสอนอาชีพ การทำยาดมสมุนไพรจากส้มซ่า การประดิษฐ์ "เดคูพาจ" เป็นของใช้ต่าง ๆ การสอนทำขนมสัมปันนี และครองแครงกรอบ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทองจำหน่ายข้าวสาร ไข่ไก่ ราคาถูก วันละ 2 รอบ ในช่วงเวลา 16.00 น.และ 18.00 น. ของทุกวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ที่งาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562" ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics