ภาพข่าว: WCE-มจธ.ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 12, 2019 17:55
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา และนักศึกษาของ "มจธ." โดยมีนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ WCE ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และมีนายสมบัติ จูงจิตรดำรงค์ ผู้จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน


Latest Press Release

เลขา กอศ. ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง...

สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า...

ภาพข่าว : WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ “ปันสุข ปันน้ำใจ” พร้อมของอุปโภค บริโภค...

ภาพข่าว: วิริยะประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุนชุด PPE รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบชุดปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 1,080 ชุด ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 4,000 คู่ และน้ำดื่ม 3,600 ขวด รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็น จาก...

Related Topics