ผ้าไหมไทย จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย สิงห์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม และ มศว จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมสุดอลังการ โดย 4 นักออกแบบรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 13, 2019 14:38
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--เฟลชแมน ฮิลลาร์ด

สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SIGNHA COMPLEX) โดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมหม่อนไหม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน Thailand InnoCreative Silk 2019 นำเสนอ แฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ไหมไทย โดย 4 ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ ภายใต้แนวความคิดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อสืบสานและต่อยอดงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน

คุณ โอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ กล่าวว่า "ในนามของ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ กรมหม่อนไหม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรตินำงานดีๆ เช่นนี้มาจัดที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์

ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากผม คือ รู้สึกภาคภูมิใจในฐานะคนไทย ที่ได้เห็นนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ มาร่วมสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการนำนวัตกรรมมาต่อยอดให้ผ้าไหมไทยของเราซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจและมีโอกาสพัฒนาได้อีกไกล วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ นี้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในวงกว้าง และผมขอเน้นย้ำว่า สิงห์ คอมเพล็กซ์ มีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป"

สำหรับงาน "Thailand InnoCreative Silk 2019" เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานทางนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่น ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยการจัดแสดงแฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ไหมไทย ได้แก่การพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบาย CoolMode Thai silk และการพัฒนาผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ นำเสนอผ่านผลงานของ 4 นักออกแบบรุ่นใหม่ ประกอบไปด้วย คุณ ชนะพล เล็กประเสริฐ คุณ สวรรยา จอมเทพมาลา คุณ อภิญานันท์ จงภักดี และคุณ ศุภชัย คำตัน โดยเป็นการสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่มีเวทีในการนำเสนอผลงาน กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นผ้าไหมไทยแนวประยุกต์จากภูมิปัญญาของไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย

ดร. สมภพ จงรวยทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า "กรมหม่อนไหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหมอย่างครบวงจร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอผลงานแฟชั่นที่เกิดจากการนำงานวิจัยค้นคว้าร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไหมไทยให้ร่วมสมัย ยกระดับผ้าไหมไทยให้ เป็นสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยการนำนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้มีรูปแบบ ลวดลาย และคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการสวมใส่ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย อันจะส่งผลดีให้เกิดการตระหนักถึงงานที่เกี่ยวข้องกับด้านหม่อนไหม และสืบทอดภูมิปัญญาในด้านนี้ต่อไปไม่ให้ สูญหาย"

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเสริมว่า "วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและนำเสนอผลงานนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่นผ้าไหมไทยสู่ประชาชน อีกทั้งโครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกรมหม่อนไหม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านหม่อนไหม เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมไทยรูปใหม่ แนวคิดใหม่ ให้กับนิสิตและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการวิจัยต่อยอดและพัฒนาผ้าไหมของไทยต่อไป

โดยไฮไลต์ในงาน Thailand InnoCreative Silk 2019 คือ แฟชั่นโชว์ผลงานจากงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จากโครงการพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบายและง่ายต่อการดูแล CoolMode Thai Silk และโครงการวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่เกิดจากการวิจัยร่วมกันระหว่างกรมหม่อนไหมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Community Commerce"

ภายในงานมีดารา นางแบบ และนายแบบแถวหน้า นำทีมโดย แนท อนิพรณ์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ ร่วมด้วย มิเรียม ศรพรหมมาศ รองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2019 และเหล่า young model จากรายการ The Face Thailand พร้อมด้วยพระเอกดาวรุ่งจากช่อง ONE 31 กระทิง ขุนณรงค์ มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ สร้างสีสันในชุดไหมไทยสุดอลังการ ทั้งนี้งาน "Thailand InnoCreative Silk 2019" จะมีการจัดนิทรรศการแสดงชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายและนวัตกรรมผ้าไหมไทย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 นี้ เวลา 10:00 – 21:00 น. ชมฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณลาน A ชั้น G สิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เกี่ยวกับ สิงห์ คอมเพล็กซ์

'สิงห์ คอมเพล็กซ์' เดอะ ลักชัวรี มิกซ์ ยูส คอมเพล็กซ์ โครงการลักชัวรี มิกซ์ ยูส บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานเกรดเอ "ดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์" 42 ชั้น ที่รองรับด้วยพื้นที่ค้าปลีกรวมร้านค้าและร้านอาหารชื่อดังกว่า 30 ร้าน พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ SMART LIFE ด้วยเทคโนโลยีตอบรับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล อาทิ S Life แอปพลิเคชั่น ที่มอบสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย และบริการฟรี Super WIFI ความเร็วสูงถึง 1GB/Sec รวมถึงมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งในและนอกอาคาร อาทิ Amphitheatre พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งพักผ่อนหรือทำงาน และพื้นที่ออกกำลังกายลู่วิ่งจ็อกกิ้งบนดาดฟ้า (Rooftop Jogging Track) นอกจากนี้ในโครงการยังประกอบด้วยคอนโดมิเนียมลักชัวรี "ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์" สูง 39 ชั้น จำนวน 319 ยูนิต โดดเด่นด้วยแนวคิดในการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะพร้อมส่งมอบให้กับลูกบ้านภายในปี พ.ศ.2562 นี้


Latest Press Release

พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สร้างสีสันแห่งการช้อปปิ้ง ชวนช้อปท่ามกลางความงามหมู่มวลดอกไม้นานาพรรณ

พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตอกย้ำความเป็น"World Class Shopping Destination" ศูนย์กลางแห่งการช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพฯ จัดแคมเปญ "Blooming Goddess" (บลูมมิ่ง ก็อดเดส) สร้างสีสันแห่งการช้อปปิ้ง...

ภาพข่าว: TSI Insurance ทำบุญสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

นายธนพล บุญวรุตม์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ชั้น 15 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ...

ภาพข่าว: วธ.มอบรางวัล ศิลปินส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา "แอ่วถิ่น กลิ่นกาสะลอง" และมอบรางวัล "ศิลปินส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา" แก่นักแสดง ได้แก่ ญาญ่า - อุรัสยา สเปอร์บันด์ นักแสดงนำหญิง, เจมส์ มาร์ นักแสดงนำชาย, ตัวแทนผู้จัดละครเรื่อง...

ต้อนรับหุ่น จัสติน บีเบอร์ ลุคใหม่ล่าสุด จากอัลบั้ม Purpose มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ใช้เพลง Cover โปรโมทหุ่นฯ เป็นครั้งแรก

เพื่อเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งใหม่ล่าสุดประจำโซนมิวสิค อย่าง "จัสติน บีเบอร์" (Justin Bieber) ที่คราวนี้มาในลุคเท่ๆ ด้วยเสื้อยืดสีขาว พร้อมเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนส์เข้าชุด ชุดเดียวกับที่ปรากฏในมิวสิควิดีโออัลบั้มล่าสุด อย่าง 'เพอร์เพิส' (Purpose) มาดามทุสโซ...

พบโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดในยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง กยท. รุดลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่าน กยท. จังหวัดนราธิวาสว่าพบต้นยางมีอาการใบร่วงเป็นจำนวนมากแทบหมดทั้งต้น โดยพบเป็นแห่ง ๆ ในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอแว้ง...

Related Topics