ม.รามฯ เชิญอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ร่วมสัมมนา 10 ตุลาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 13, 2019 14:24
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และกศน. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ "เข้าใจ ห่วงใย แก้ไข วัยใสติดเกม"

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนว และเพื่อให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ "กล้าที่จะก้าว ก้าวมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการบรรยายพิเศษ "เข้าใจ ห่วงใย แก้ไข วัยใสติดเกม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม รวมทั้งแนะนำเส้นทางความสำเร็จจากบัณฑิตพรีดีกรี "ต้นกล้าจากรั้วรามฯ งดงามบนแผ่นดิน" โดย นางสาวสิรพิชญ์ สินมา ผู้พิพากษาศาลประจวบคีรีขันธ์ และนายพัชรพล สุทธิธรรม ผู้บริหารบริษัทไอเรียล พลัส ประเทศไทย จำกัด

ขอเชิญอาจารย์แนะแนวที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ (จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด) ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7


Latest Press Release

ภาพข่าว: บาจา (ประเทศไทย) ส่งมอบรองเท้าแทนความห่วงใยให้กับตำรวจนครบาล

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรองเท้า จำนวน 5,068 คู่ รวมมูลค่ากว่า 3,460,159 บาท ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งกำลังใจให้กับตำรวจที่ได้ทุ่มเทและเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤติ COVID-19 โดยมี พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น....

เลขา กอศ. ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง...

สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า...

ภาพข่าว : WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ “ปันสุข ปันน้ำใจ” พร้อมของอุปโภค บริโภค...

Related Topics